CM Child LV.22 GameManager
May 28, 2020, 03:35 PM 3,346 read

👑世界王x攻略王活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 👑世界王x攻略王活動 image 1
命運之子: 歷史新聞/活動 - 👑世界王x攻略王活動 image 2

本次登場的世界王是超Q彈的"情熱王歐洛拉王"   要如何組隊才能發揮最佳的效益,請各位推薦這次推王CP值最好的Child跟他的配置方式吧   所有用心發表作業的朋友們都可以獲得10連抽召喚券喔   另外如果超過200人發表攻略的話,再加贈溫泉浴巾20條給全體玩家!!       🔹活動辦法:   留言跟大家分享你的最佳世界王Child攻略法和組隊技巧吧 ⚠別忘了附上帳號ID喔!   🔹活動期間:   5/28~6/8 23:59(UTC+0)       🔹獎勵:   成功留言發表攻略的玩家:3-5★Childx10召喚券   超過200則攻略達成時:贈送全體玩家溫泉浴巾20條       🔹獎勵支付:   6/10 號陸續發送

Comment 249

 • AChanger LV.2 Lurker May 29, 2020, 12:42 AM

  bqfftjq76gfi

 • gamer782912693 LV.17 Sage May 29, 2020, 12:43 AM

  ID:bqc82o5fb275

 • gamer292198787 LV.6 Nomad May 29, 2020, 12:44 AM

  萌新没有啥攻略,只能说先想办法生存,保证不死child。
  ID:byvw6esj60dc

 • ccp404 LV.1 Mootie May 29, 2020, 01:05 AM

  新手
  c1vjxe530okk

 • 郑慕斯多多 LV.5 Lurker May 29, 2020, 01:17 AM

  bsgwc8xq6a1t
  有啥上啥,保肝護肝

 • Miyalili LV.26 Hero May 29, 2020, 01:18 AM

  ID:bqk1c0f8gqy0

 • gamer975232222 LV.2 Lurker May 29, 2020, 01:27 AM

  ID:bqwrxrya8206

 • La Xu LV.5 Lurker May 29, 2020, 01:32 AM

  ID : bs9dep35hx9v

 • Chien Yu Hsuan LV.4 Lurker May 29, 2020, 01:43 AM

  bqia24yaq5x3

 • NO NAME verified May 29, 2020, 03:02 AM

  拋磚引玉一下
  ID: bzq4cn3hkee1

 • 楊泓鈞 LV.20 S May 29, 2020, 03:11 AM

  ID: bqhxzaqiq4ev

 • Zelos LV.7 Nomad May 29, 2020, 03:27 AM

  新手
  ID: c2a4y0q55xqq

 • lambda LV.11 Chief May 29, 2020, 03:39 AM

  ID:buyryxcmlk4g

  勉强混混

 • gamer113006018 LV.6 Nomad May 29, 2020, 05:35 AM

  ID:bqu7m2khkzx6

 • gamer453287605 LV.2 Lurker May 29, 2020, 06:45 AM

  I’d: byvioh0rrqyc

12345678910
Home