CM Child LV.22 GameManager
May 28, 2020, 03:35 PM 3,842 read

👑世界王x攻略王活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 👑世界王x攻略王活動 image 1
命運之子: 歷史新聞/活動 - 👑世界王x攻略王活動 image 2

本次登場的世界王是超Q彈的"情熱王歐洛拉王"   要如何組隊才能發揮最佳的效益,請各位推薦這次推王CP值最好的Child跟他的配置方式吧   所有用心發表作業的朋友們都可以獲得10連抽召喚券喔   另外如果超過200人發表攻略的話,再加贈溫泉浴巾20條給全體玩家!!       🔹活動辦法:   留言跟大家分享你的最佳世界王Child攻略法和組隊技巧吧 ⚠別忘了附上帳號ID喔!   🔹活動期間:   5/28~6/8 23:59(UTC+0)       🔹獎勵:   成功留言發表攻略的玩家:3-5★Childx10召喚券   超過200則攻略達成時:贈送全體玩家溫泉浴巾20條       🔹獎勵支付:   6/10 號陸續發送

Comment 249

 • Alfie Ng LV.3 Lurker May 28, 2020, 07:49 PM

  ID : bqctpmfh55dt

 • via LV.17 Sage May 31, 2020, 02:15 PM

  ID : bqkhyjee38hi
  無腦莽就對了...

 • Facat LV.2 Lurker Jun 2, 2020, 04:52 AM

  狼人练度不够怎么办

 • 龍龍九 LV.17 Sage May 28, 2020, 04:12 PM

  ID:bslop9qmr7pv

 • Saiki1421 LV.14 Chief May 28, 2020, 05:21 PM

  配裝很累,但至少將手上最強的兩位攻擊型攻擊力調到前二名。前排魂卡帶HP或防禦屬性。
  ID:bvvfz6xuy2ol

 • Surfaceba LV.4 Lurker May 28, 2020, 07:39 PM

  ID: bvy50k264d0n
  等大佬分享

 • oreki LV.13 The Best May 28, 2020, 07:41 PM

  我的练度太差了,不好意思上线😶
  id: bwmrudvyptbu

 • Czekras Voyce LV.12 Hunter May 28, 2020, 07:45 PM

  ID:bqkcqi2ldfby

 • Iiovoe IE LV.2 Lurker May 28, 2020, 08:03 PM

  id : bqbv0yy69f4y

 • KENTANG LV.7 Nomad May 28, 2020, 08:46 PM

  ID: br1g0zvzxi6x

 • gamer235249402 LV.5 Lurker May 28, 2020, 09:16 PM

  id: bu5vafk8c3y0

 • 龟波功 LV.14 Chief May 28, 2020, 09:24 PM

  id:bqbwfccyah6i

 • ioplqq LV.5 Hunter May 28, 2020, 09:28 PM

  btn3guj1b7o3

 • nizzo LV.6 Nomad May 28, 2020, 09:43 PM

  c1ahngtce53n
  戰力不高懇請見諒!

 • peter wu LV.2 Lurker May 28, 2020, 10:08 PM

  萌新混个奖励
  id: c1rd6ssyhy7k

 • gamer474539258 LV.7 Nomad May 28, 2020, 10:16 PM

  ID:bqtfssd2wiw1

12345678910
Home