CM Child LV.22 GameManager
May 28, 2020, 03:30 PM 4,569 read

🛀湯屋裝潢大賽

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🛀湯屋裝潢大賽 image 1
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🛀湯屋裝潢大賽 image 2

請發揮創意使用貼紙和裝飾品打造美美的湯屋吧!   <範例>

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🛀湯屋裝潢大賽 image 4

*a1b2c3e4c5: 最喜歡露天溫泉洗香香了     ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 參加辦法:裝潢好的湯屋截圖,附上本人遊戲帳戶id,回文上傳至本篇活動下方   活動日期:5/28~6/11 23:59(UTC+0)   參加獎:所有成功發表作品的參加的朋友都可獲得溫泉點數1萬點   另外再由CM精心評選出3名優秀作品   (中/英文各3名)贈送2019溫泉造型自選禮盒*1個   獎勵發送:6/15號為止

Comment 377

 • La Xu LV.5 Lurker May 29, 2020, 08:39 PM

  bs9dep35hx9v : 混個獎勵

 • 丨小灬伟丶 LV.5 Lurker May 29, 2020, 08:53 PM

  id:bqfp6k08zemz

 • luosi LV.3 Lurker May 29, 2020, 08:56 PM

  bz1nnfdbrmkd

 • JustinPorton LV.2 Lurker May 29, 2020, 09:23 PM

  ID:br1d8ydns1sw

 • luang peiji LV.3 Lurker May 29, 2020, 09:25 PM

  bqc3ylvz9skq

 • Zero丶夕哉 LV.6 Nomad May 29, 2020, 10:22 PM

  ID:br9gskuqk49u
  最美的裝飾都在水下。嘿嘿

 • Despacito123 LV.5 Midnight Kiss May 29, 2020, 10:38 PM

  ID:bqbl5i3ko887

 • 浦島 裕人 LV.9 Nomad May 29, 2020, 10:47 PM

  ID: bsrfzm1g7mo2

 • saltmei LV.17 Sage May 29, 2020, 10:57 PM

  ID: bqcgm5bpr17h

 • KC97 LV.3 Lurker May 29, 2020, 11:17 PM

  bqr04m8ixpgb
  喜欢的太多 放不太下...选了3个吧‎|•'-'•)و✧

 • 老爹 LV.4 Lurker May 29, 2020, 11:27 PM

  ID : bqcdab84jmc8

 • oreki LV.13 The Best May 29, 2020, 11:34 PM

  id: bwmrudvyptbu
  你好像很喜欢盯着姐姐的胸脯看哦,我会害羞的啦!!

 • 比格西特 LV.2 Lurker May 30, 2020, 12:05 AM

  ID:c1lespnfk7h6

 • Saiki1421 LV.14 Chief May 30, 2020, 12:12 AM

  ID:bvvfz6xuy2ol

 • monica LV.15 Chief May 30, 2020, 12:13 AM

  茄子😁
  ID:bwyn9nm1mn7o

12345678910
Home