CM Child LV.22 GameManager
May 26, 2020, 02:02 PM 1,382 read

🍸希琵的雞尾酒配方大公開

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🍸希琵的雞尾酒配方大公開 image 5

希琵的回憶酒吧常客上門拜訪,備受好評的魔性雞尾酒配方大公開! 在影片下方留言告訴希琵你想知道的其他雞尾酒配方+帳號ID就可以獲得30萬金幣喔!🎁🎁   https://youtu.be/Gx11kdDXq2Q

  活動期間:5/26~6/2 23:59 獎勵內容:30萬金幣 獎勵發送:6/4

Comment 97

 • Hashy LV.2 Lurker May 31, 2020, 05:08 PM

  Mojito
  Id:bvyekdcboye9

 • 邱昱翔 LV.5 Lurker May 31, 2020, 08:23 PM

  想知道深水炸彈配方
  ID: bqk7q5fpxe92

 • Lohaz LV.2 Lurker May 31, 2020, 08:48 PM

  Vesper Martini~
  id:c1bi1c74bk7c

 • Tore LV.6 Nomad Jun 1, 2020, 02:38 AM

  新加坡司令,
  账号ID:br6ilxxzy2b7

 • 林彥宏 LV.2 Lurker Jun 1, 2020, 09:10 AM

  bqdm6flxiejc

  雞尾酒.....

 • zach LV.3 Lurker Jun 1, 2020, 09:41 AM

  鸡尾酒曼哈顿 的配方
  ID: bqh80rg1bvq9

 • 浪客剑心 LV.4 Lurker Jun 1, 2020, 10:11 AM

  大众情人尼克罗尼
  id:bqgb4fbj765x

 • sxooxs LV.8 Nomad Jun 1, 2020, 10:57 AM

  想知道玛格丽特鸡尾酒的配方
  id:bqbn5sigqib8

 • gamer627657975 LV.4 Lurker Jun 1, 2020, 11:55 AM

  隔夜红茶加牛奶,等于奶茶
  Id:bsoqts9lx1mz

 • 张涛 LV.5 Lurker Jun 1, 2020, 03:20 PM


  ID: bw9uvj7pd52w
  将 Gin、Strawberry 利口酒、Lemon 和ice and 柳橙利口酒混合后倒入有冰块的杯中 饰以 Strawberry 作点缀。

 • Gamer3456789 LV.12 Chief Jun 1, 2020, 07:29 PM

  血腥瑪麗(Bloody Mary)
  ID:bsov7n0jmygf

 • gamer164478083 LV.2 Lurker Jun 1, 2020, 11:18 PM

  Angel’s Kiss
  ID:bqtqmhpq57ki

 • Lainty LV.3 Lurker Jun 1, 2020, 11:21 PM

  ID:c1kt2jv7zv1n
  曼哈顿鸡尾酒配方

 • LiuYu LV.8 Nomad Jun 2, 2020, 12:35 AM

  ID:bqcuss2yzbf9
  血腥瑪麗

 • Thinpro LV.6 Nomad Jun 2, 2020, 12:37 AM

  玛格丽特鸡尾酒的配方
  ID:bqcnz42ccuua

1234567
Home