CM Child LV.22 GameManager
May 26, 2020, 02:02 PM 1,382 read

🍸希琵的雞尾酒配方大公開

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🍸希琵的雞尾酒配方大公開 image 5

希琵的回憶酒吧常客上門拜訪,備受好評的魔性雞尾酒配方大公開! 在影片下方留言告訴希琵你想知道的其他雞尾酒配方+帳號ID就可以獲得30萬金幣喔!🎁🎁   https://youtu.be/Gx11kdDXq2Q

  活動期間:5/26~6/2 23:59 獎勵內容:30萬金幣 獎勵發送:6/4

Comment 97

 • Evan Chris LV.3 Lurker May 28, 2020, 09:13 AM

  想知道長島冰茶的配方
  ID:bqiousjpkedz

 • 林益新 LV.1 Mootie May 28, 2020, 11:37 AM

  我喜歡Mojito
  Id: c11xvip0rwib

 • schon1213 LV.19 Sage May 28, 2020, 01:08 PM

  瑪格麗特
  ID:bqgv7k6fho85

 • gamer749313427 LV.3 Lurker May 28, 2020, 07:29 PM

  奶子+PP
  id:btbjqu1crkpu

 • 愛喝茶的貓 LV.6 Nomad May 28, 2020, 09:24 PM

  性感海灘
  ID:bup00bhq5pb4

 • nizzo LV.6 Nomad May 28, 2020, 09:44 PM

  血腥瑪麗配方求解!
  c1ahngtce53n

 • NO NAME verified May 28, 2020, 10:53 PM

  玛格丽特鸡尾酒的配方
  ID: bwohrl9lqvyi

 • gamer298257373 LV.1 Mootie May 28, 2020, 11:09 PM

  ID:br2ahoynjogw 我就是想知道白嫖的鸡尾酒

 • ccp404 LV.1 Mootie May 29, 2020, 01:01 AM

  Rum & Coke =3=
  c1vjxe530okk

 • gamer113006018 LV.6 Nomad May 29, 2020, 05:46 AM

  希琵我想知道紅粉佳人雞尾酒配方
  帳號ID:bqu7m2khkzx6

 • 上苍赐名 LV.3 Lurker May 29, 2020, 07:08 AM

  玛格丽特鸡尾酒
  ID:br3mfmfpg8xr

 • Somnus LV.2 Lurker May 29, 2020, 08:29 AM

  血腥玛丽配方
  bqrrqy1or0y7

 • KUGA9999 LV.2 Lurker May 29, 2020, 09:51 AM

  玛格丽特鸡尾酒
  id:brxbn8xldm5w

 • 古靜 LV.5 Lurker May 29, 2020, 12:39 PM

  心痛的感覺
  ID:bym3r9a0te4w

 • 顶风浪 LV.2 Lurker May 29, 2020, 01:46 PM

  Bloody Mary
  ID: brza521d4xlo

1234567
Home