CM Child LV.22 GameManager
May 26, 2020, 02:02 PM 1,381 read

🍸希琵的雞尾酒配方大公開

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🍸希琵的雞尾酒配方大公開 image 5

希琵的回憶酒吧常客上門拜訪,備受好評的魔性雞尾酒配方大公開! 在影片下方留言告訴希琵你想知道的其他雞尾酒配方+帳號ID就可以獲得30萬金幣喔!🎁🎁   https://youtu.be/Gx11kdDXq2Q

  活動期間:5/26~6/2 23:59 獎勵內容:30萬金幣 獎勵發送:6/4

Comment 97

 • Bill WU LV.7 Nomad May 26, 2020, 11:03 PM

  瑪格麗特
  bqmy1o7vdctf

 • Czekras Voyce LV.12 Hunter May 26, 2020, 11:10 PM

  gin tonic
  ID:bqkcqi2ldfby

 • Gooddao LV.2 Lurker May 27, 2020, 01:03 AM

  玛格丽特鸡尾酒
  id: brvtvnelvexb

 • NO NAME verified May 27, 2020, 01:13 AM

  Mojito
  ID: bzq4cn3hkee1

 • Subolin LV.2 Lurker May 27, 2020, 03:04 AM

  Martini
  ID:c0r06mpcgi0u

 • gamer584444860 LV.5 Lurker May 27, 2020, 01:17 AM

  瑪格麗特雞尾酒
  ID:bqby7adyna24

 • gamer720116989 LV.2 Lurker May 27, 2020, 01:34 AM

  希琵的雞尾酒配方
  ID:bqbr6jkzd3mj

 • MyHotGirl LV.5 Lurker May 27, 2020, 02:39 AM

  想知道深水炸彈的配方
  ID:bqg0h7tifga7

 • 余峰 LV.2 Lurker May 27, 2020, 04:43 AM

  冰火七重天鸡尾酒
  ID:bx1l0lg95hcu

 • brz06b0mv05j LV.9 Nomad May 27, 2020, 10:12 AM

  玛格丽特brz06b0mv05j

 • olaola LV.4 Lurker May 27, 2020, 10:52 AM

  玛格丽特鸡尾酒
  Id:bqvrm93soaa8

 • loveye LV.2 Lurker May 27, 2020, 11:15 AM

  BloodyMary 鸡尾酒
  ID:br30rkvt31fd

 • 涿州翼德张 LV.10 Nomad May 27, 2020, 11:32 AM

  想知道其他鸡尾酒配方

  id:brv321pta72z

 • Ken321 LV.4 Lurker May 27, 2020, 12:52 PM

  玛格丽特鸡尾酒的配方id:c1b3duhg5nuy

 • 你猜 LV.5 Lurker May 27, 2020, 01:19 PM

  歪比歪比配方
  ID:bqu8qs3pxlxm

 • ShizukaTW LV.6 Nomad May 27, 2020, 02:10 PM

  瑪格麗特
  ID:bqpurujeq52x

1234567
Home