BigBlakCok LV.20 S
Jun 15, 2021, 07:33 PM 796 read

這個遊戲還玩他媽的

討論區

這個遊戲還玩他媽的

Comment 5

 • LaoTie101 LV.13 Chief Jun 15, 2021, 08:37 PM

  玉米玉米 你的中文怎么这么好

 • tiangou LV.11 Chief Jun 15, 2021, 07:35 PM

  玩马戈勒比的,黛西这次不死,誓不罢休

 • uniquewayne LV.13 Chief Jun 15, 2021, 08:28 PM

  連玉米大都說話了 營運快岀來面對 發個道歉文就想安全下莊 對玩家也太交待不過去了吧

 • Les1ie LV.3 Lurker Jun 15, 2021, 08:59 PM

  丢,真系玩佢老母呃

 • eric99zhao LV.12 Chief Jun 15, 2021, 07:43 PM

  不明其意

1
Home