tiangou LV.11 Chief
Jun 15, 2021, 07:20 PM 412 read

我就说是狗托,没想到真是客服扮演

討論區

我就看这为运营洗地的立场就不对劲,正常玩家吃亏了哪还有心思替运营操心赚不赚钱 黛西赶紧先死个🐎,给大家乐呵乐呵,快点滚出来我要看解释

Comment 1

  • uniquewayne LV.13 Chief Jun 15, 2021, 07:41 PM

    他哪敢出來啊 討噴!

1
Home