DestinyChild LV.24 GameManager
Aug 18, 2022, 05:55 PM 819 read

🗡諸神強襲攻略王(秋牡丹)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(秋牡丹) image 1

這次的諸神強襲BOSS是💧水屬性🕊輔助型的秋牡丹。   請分享一下您對付秋牡丹時的諸神強襲、炸裂戰的最強5人隊伍吧!   甚麼是諸神強襲:炸裂戰? https://pse.is/3tqb35

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(秋牡丹) image 3

  <諸神強襲 LV30 Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(秋牡丹) image 5

  <諸神強襲:炸裂戰LV1 Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(秋牡丹) image 7

  - 活動期間: 8/18(四) 維護後 ~ 9/1(四) - 活動內容: 推薦本次諸神強襲或炸裂戰的最佳陣容即可領取獎勵 (加上圖片、影音連結更佳),請附上您的帳號ID   - 參加獎勵: 3-5★Child10x 召喚券1張 - 加碼獎勵: 超過200則攻略分享時再送全部玩家+3研磨劑1個 ※ 獎勵發送: 9/8(四) 陸續發放   已經打造完美隊伍的朋友們,也不要忘了參加本次的單殺活動喔! https://moot.us/lounges/240/boards/1151/posts/5452970  

Comment 83

 • gamer561231895 LV.7 Nomad Aug 28, 2022, 08:55 AM

  bqrrxupcpqef

 • gamer443868659 LV.4 Lurker Aug 28, 2022, 03:10 PM

  brc379hbm9yb

 • BeckPackie LV.17 Mootiversary! Aug 29, 2022, 01:06 AM

  ID:bqdh0y0cxpc7

 • bala LV.6 Nomad Aug 29, 2022, 01:41 AM

  id:bqenon4675fd

  剝皮塔 白貓 鈴鐺 木莫那 木尤那

 • gamer549317591 LV.5 Lurker Aug 29, 2022, 10:49 AM

  br0kn73mdaoi

 • HAN YANG L LV.12 Chief Aug 29, 2022, 06:47 PM

  ID: bt8jab6lsw9k
  鈴鐺 噹噹噹

 • JunManSoap LV.6 Nomad Aug 30, 2022, 03:02 AM

  c8jrk6v9x9w9

 • gamer864418713 LV.4 Lurker Aug 30, 2022, 10:55 AM

  ID: c2lgwbkch3eb

 • gamer253744800 LV.5 Lurker Aug 30, 2022, 11:46 PM

  ID:br3znmaxx0yn

 • kuwabird LV.8 Nomad Aug 31, 2022, 03:42 AM

  brorok6mw7eb

 • gamer945359155 LV.9 Nomad Aug 31, 2022, 05:04 AM

  ID:bqfvm39d6230

 • gamer478168679 LV.7 Nomad Aug 31, 2022, 09:49 AM

  bqucmvlto139

 • via LV.17 Sage Aug 31, 2022, 03:13 PM

  ID:bqkhyjee38hi

 • gamer270964476 LV.4 Lurker Aug 31, 2022, 10:26 PM

  ID:brlpotx0z5oi

 • luhou LV.5 Lurker Sep 1, 2022, 12:03 AM

  ID:bs5x9o27mx6i

123456
Home