DestinyChild LV.24 GameManager
Aug 18, 2022, 05:55 PM 819 read

🗡諸神強襲攻略王(秋牡丹)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(秋牡丹) image 1

這次的諸神強襲BOSS是💧水屬性🕊輔助型的秋牡丹。   請分享一下您對付秋牡丹時的諸神強襲、炸裂戰的最強5人隊伍吧!   甚麼是諸神強襲:炸裂戰? https://pse.is/3tqb35

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(秋牡丹) image 3

  <諸神強襲 LV30 Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(秋牡丹) image 5

  <諸神強襲:炸裂戰LV1 Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(秋牡丹) image 7

  - 活動期間: 8/18(四) 維護後 ~ 9/1(四) - 活動內容: 推薦本次諸神強襲或炸裂戰的最佳陣容即可領取獎勵 (加上圖片、影音連結更佳),請附上您的帳號ID   - 參加獎勵: 3-5★Child10x 召喚券1張 - 加碼獎勵: 超過200則攻略分享時再送全部玩家+3研磨劑1個 ※ 獎勵發送: 9/8(四) 陸續發放   已經打造完美隊伍的朋友們,也不要忘了參加本次的單殺活動喔! https://moot.us/lounges/240/boards/1151/posts/5452970  

Comment 83

 • LaoTie101 LV.13 Chief Aug 24, 2022, 09:24 PM

  id: bqbwua3k6no4

 • ˙ᴗ˙ B1nChi LV.7 Nomad Aug 24, 2022, 10:40 PM

  ID:bqkuvanncsgl

 • saltmei LV.17 Sage Aug 24, 2022, 11:05 PM

  bqcgm5bpr17h

 • Zelos LV.7 Nomad Aug 24, 2022, 11:45 PM

  c2a4y0q55xqq

 • gamer423434580 LV.7 Nomad Aug 25, 2022, 12:03 AM

  c6rmqob92rs9
  輕鬆斬

 • gamer160152881 LV.6 Nomad Aug 25, 2022, 10:20 AM

  id:c8w0ejratmwq

 • gamer704889443 LV.2 Lurker Aug 25, 2022, 04:10 PM

  bqtjxuy8z1g0

 • Hecate LV.17 Sage Aug 27, 2022, 12:20 AM

  brsk7h9pikdj

 • gamer764216104 LV.4 Lurker Aug 27, 2022, 05:57 AM

  ID: cfsnzhnniscm

 • 張淑媚 LV.5 Lurker Aug 27, 2022, 02:25 PM

  ID: bqdgsujhga3s

 • Ibuprofen LV.5 Lurker Aug 27, 2022, 03:57 PM

  bqddel02ikm1

 • gamer561231895 LV.7 Nomad Aug 28, 2022, 08:53 AM

  bqdowec1ag1l

 • gamer561231895 LV.7 Nomad Aug 28, 2022, 08:54 AM

  br28t9er2d1c

 • gamer561231895 LV.7 Nomad Aug 28, 2022, 08:54 AM

  bqg1w3dw9avb

 • gamer561231895 LV.7 Nomad Aug 28, 2022, 08:55 AM

  bqm8xnn7cd95

123456
Home