DestinyChild LV.24 GameManager
Aug 18, 2022, 05:55 PM 819 read

🗡諸神強襲攻略王(秋牡丹)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(秋牡丹) image 1

這次的諸神強襲BOSS是💧水屬性🕊輔助型的秋牡丹。   請分享一下您對付秋牡丹時的諸神強襲、炸裂戰的最強5人隊伍吧!   甚麼是諸神強襲:炸裂戰? https://pse.is/3tqb35

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(秋牡丹) image 3

  <諸神強襲 LV30 Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(秋牡丹) image 5

  <諸神強襲:炸裂戰LV1 Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(秋牡丹) image 7

  - 活動期間: 8/18(四) 維護後 ~ 9/1(四) - 活動內容: 推薦本次諸神強襲或炸裂戰的最佳陣容即可領取獎勵 (加上圖片、影音連結更佳),請附上您的帳號ID   - 參加獎勵: 3-5★Child10x 召喚券1張 - 加碼獎勵: 超過200則攻略分享時再送全部玩家+3研磨劑1個 ※ 獎勵發送: 9/8(四) 陸續發放   已經打造完美隊伍的朋友們,也不要忘了參加本次的單殺活動喔! https://moot.us/lounges/240/boards/1151/posts/5452970  

Comment 83

 • ChiaHsin Chan LV.4 Lurker Aug 19, 2022, 04:14 PM

  bu5vafk8c3y0

 • 糖分 LV.5 Lurker Aug 19, 2022, 05:24 PM

  bqrlirdnby4d

 • Chung Ching Yu LV.9 Nomad Aug 19, 2022, 05:25 PM

  ID: bvy487p0shq2 同樣裝備我用安妮攻擊輸出比皮高一些 x2可以斬車~ x3 有時會殘血~

 • Ping Cheng LV.11 Chief Aug 19, 2022, 06:22 PM

  ID: brn49zmdu98n

 • Ju Hu LV.12 Chief Aug 19, 2022, 06:23 PM

  bqbqs8nod59n

 • Ju Hu LV.12 Chief Aug 19, 2022, 06:24 PM

  bqxgudzddj47

 • gamer628912966 LV.13 Chief Aug 19, 2022, 11:50 PM

  鹹魚魚 老班底 一刀殺
  br6an67pxetl

 • Catalonia0904 LV.6 Nomad Aug 20, 2022, 12:53 AM

  bv0vceay68jz

 • gamer385339446 LV.10 Nomad Aug 20, 2022, 08:59 AM

  brszsz3wgkuy

 • LazyWade LV.10 Nomad Aug 20, 2022, 01:47 PM

  ID : bqq4hje63wsg

 • GK_TW LV.6 Nomad Aug 20, 2022, 02:52 PM

  bqcn6r9v3iv8

 • 周廣昀 LV.7 Nomad Aug 20, 2022, 06:58 PM

  id:c3jx4hb5aihc
  鈴鐺一定要高加點火

 • Zeram LV.7 Nomad Aug 20, 2022, 07:05 PM

  c33q2e6xwiih

 • 86 LV.3 Lurker Aug 20, 2022, 11:02 PM

  id:bqguffyzesui

 • gamer526146797 LV.3 Lurker Aug 20, 2022, 11:49 PM

  ID:cfzu6mwnw15h

123456
Home