GM_Vivian LV.19 GameManager
Nov 16, 2021, 04:21 PM 212 read

11/17【超越強化▲20%】11/25【不滅龍血▲50% 】

最新活動快訊

【超越強化機率20% UP活動】   活動期間:4.3.00 維護後 ~ 11/ 25 (四)22:59 活動內容:超越強化機率增加20%   參考事項:活動結束期間將根據情況有所變更。 請至選單 > 成長 > 鐵匠鋪 >超越頁籤確認     -----------------------------------------------------------------------------------------------   【不滅龍血合成機率提升50%活動】     活動期間:11/24 (三) 23:00 ~ 12/9 (四) 22:59 活動內容:活動期間內龍血合成機率提升50% 參考事項:活動結束期間將根據情況有所變更。 請至選單 > 成長 > 兌換所 > 不滅龍血頁籤確認  

Comment 0

Home