GM_Vivian LV.19 GameManager
Oct 29, 2021, 04:16 PM 164 read

10/29【超越經驗值&金幣加倍活動】

最新活動快訊

【超越經驗值50% Hot time 活動】   活動期間 10/29 (五) 23:00 ~ 11/08 (一) 22:59 活動內容 活動期間內超越經驗值增加50% (將進行一整天)     【經驗值 & 金幣200% Hot time 活動】   活動期間 10/29 (五) 23:00 ~ 11/ 11 (四) 22:59 活動內容 活動期間內金幣 & 經驗值增加 200%    

Comment 0

Home