GM_Vivian LV.18 GameManager
Jan 22, 2021, 10:06 AM 110 read

1/22【裝備強化&突破極限】機率提升50%

最新活動快訊
TALION 血裔征戰: 最新活動快訊 - 1/22【裝備強化&突破極限】機率提升50% image 1
TALION 血裔征戰: 最新活動快訊 - 1/22【裝備強化&突破極限】機率提升50% image 2

大家好~我是MOOT小編~ 請參考以下1/22推出全新活動內容!   活動期間:1/22 09:00 ~ 1/31 22:59 活動內容: (一)裝備強化機率提升50% (二)突破極限機率提升50%       TALION 血裔征戰 營運團隊 敬上       TALION 血裔征戰 營運團隊 敬上

Comment 0

Home