CM_Kaiser LV.20 Staff
Dec 9, 2020, 06:14 PM 304 read

Chi Tiết Cập Nhật 5.2

Thông Tin Cập Nhật
HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.2 image 1

  ◆ Cập Nhật ◆   [Tháp Đọa Đày Mới] * Tháp Đọa Đày là một nội dung cho phép bạn tạo ra những chiến thuật tốt nhất để đánh bại các boss cụ thể. * Chế độ này sẽ được chính thức áp dụng trong trò chơi sau khi giai đoạn thử nghiệm ở thế giới thực hoàn tất, nhằm giảm thiểu những vấn đề có thể xảy ra khi ra mắt một chế độ mới. * Bạn có thể tiến vào chế độ này bằng cách vào Bản Đồ Thế Giới > biểu tượng Tháp Đọa Đày ở phía dưới.     ▶ Cơ Bản Về Tháp Đọa Đày * Bạn phải bắt đầu từ tầng đầu tiên, cũng là tầng thấp nhất, của Tháp Đọa Đày, và tiến dần lên các tầng tháp cao hơn. * Tháp Đọa Đày bao gồm 100 tầng tháp. Bạn cần có Cổ Đăng và level Chiến Đoàn phải đạt Lv.27 trở lên để có thể tiến vào. * Bạn phải đạt level Chiến Đoàn phải đạt Lv.27 trở lên để có thể tiến vào. Cần có Cổ Đăng.   ▶ Trận Đấu Tháp Đọa Đày * Bạn cần có 4 Tùy Tùng để chiến đấu với 1 Boss. Càng lên tới những tầng tháp cao, bạn càng phải sử dụng nhiều Tùy Tùng hơn để chiến đấu với tất cả các boss. * Bạn cần phải đánh bại tất cả các boss trong khoảng thời gian qui định để có thể vượt qua tầng tháp.  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.2 image 3

* Nhớ xem các mẹo hay ở góc phía dưới bên phải để có thể chọn các Tùy Tùng phù hợp hơn nhé!   ▶ Qui Định Trận Đấu * Tháp Đọa Đày có những qui định trận đấu rất cụ thể và độc đáo. ① Boss sẽ Miễn Nhiễm với các hiệu ứng Đóng Băng, Làm Choáng, Câm Lặng, Kinh Hãi, Giảm Thanh Kĩ Năng, Sát Thương Nối Tiếp, và Hóa Đá ② [Hiệu Ứng Đồng Hành] Chặn các hiệu ứng kĩ năng nội tại của một kẻ địch và giảm SPD của một kẻ địch đã ngừng kích hoạt đối với boss. ③ Giảm 50% sát thương phải nhận từ kẻ địch có Hệ yếu hơn. Tăng 50% sát thương gây ra cho kẻ địch có Hệ mạnh hơn. (Ngoại trừ Kĩ Năng Nội Tại luôn nhận được Hệ khắc chế đối phương) ④ Không thể Né Tránh các Kĩ Năng Combo của boss ⑤ Boss sẽ chuyển sang trạng thái Cuồng Nộ khi xuất hiện một Tùy Tùng có Điểm Nâng Cấp thấp hơn Điểm Nâng Cấp của boss. ⑥ Bạn chỉ có thể dùng Tùy Tùng Thứ Nhất hoặc Tùy Tùng Thứ Hai, khi sử dụng các Tùy Tùng đang Kết Nối.   ▶ Mùa Giải Tháp Đọa Đày * Xếp hạng mùa giải Tháp Đọa Đày được tính dựa theo tầng tháp cao nhất mà bạn vượt qua cũng như thời gian để vượt qua tầng tháp của bạn. * Phần thưởng mùa giải sẽ được gửi dựa theo xếp hạng của bạn. * Một mùa giải sẽ kéo dài trong 12 tuần. Bạn sẽ nhận được các phần thưởng mùa giải dựa theo xếp hạng đạt được.   ▶ Phần Thưởng Tháp Đọa Đày * Bạn sẽ nhận được các phần thưởng khi giành được chiến thắng ở Tháp Đọa Đày. * Bạn sẽ nhận được Phần Thưởng Lần Đầu khi vượt qua một tầng tháp lần đầu. * Độ khó sẽ tăng lên ở các tầng tháp cao hơn. Cùng với đó thì phần thưởng cũng sẽ lớn hơn.   * Phần Thưởng Vượt Qua ở mỗi tầng tháp

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.2 image 5

* Phần Thưởng Mùa Giải

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.2 image 7

[3 Avatar Mới] * Bổ sung các Avatar Chiến Thần Cô Độc, Scar, Hàn Băng Thương, [A] Sphinx, Người Bảo Vệ Linh Hồn, [A] Lucien 5★ mới * Bạn có thể mua các Avatar mới với giá USD 9.99 mỗi Avatar trong thời gian khuyến mãi. (Giá đã bao gồm VAT, và dựa theo giá của Google)   Chiến Thần Cô Độc, Scar: Tàn Nguyệt Bổ sung Kĩ Năng Combo 1 Đòn Liên Hoàn và hiệu ứng hình ảnh Kĩ Năng Combo đặc biệt

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.2 image 9

  Hàn Băng Thương, [A] Sphinx: Bình Minh Bổ sung Kĩ Năng Combo 4 Đòn Liên Hoàn và hiệu ứng hình ảnh Kĩ Năng Combo đặc biệt       Người Bảo Vệ Linh Hồn, [A] Lucien: Tàn Nguyệt Bổ sung Kĩ Năng Combo 4 Đòn Liên Hoàn và hiệu ứng hình ảnh Kĩ Năng Combo đặc biệt  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.2 image 11

[Thay Đổi Tùy Tùng Tổng Xâm Lược] * Tùy Tùng xuất hiện ở Tổng Xâm Lược sẽ được thay đổi cùng với cập nhật 5.2 như sau:  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.2 image 13

* Năng Lượng Yêu Cầu và Phần Thưởng Chơi Lại ở mỗi tầng tháp như sau:

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.2 image 15

◆ Cân Bằng Tùy Tùng◆ [Thay Đổi Kĩ Năng Nội Tại Ifrit Hệ Quang] * Từ nay, Kĩ Năng Nội Tại "Tăng ATK thêm 20%, lên tới 60%, với mỗi hiệu ứng bất lợi của bản thân." của Ifrit Hệ Quang sẽ không bị gỡ bỏ bởi hiệu ứng Gỡ Bổ Trợ.   [Thay Đổi Chỉ Số Chuyển Hóa] * Chỉ Số Chuyển Hóa cho [A] Sphinx Hệ Ám, Lucien Hệ Thủy, và [A] Lucien Hệ Mộc đã được thay đổi như sau:

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.2 image 17

◆ Nâng Cấp ◆ [Bổ Sung Hoán Cải Liên Tiếp Trang Bị] * Giờ đây bạn có thể sử dụng tính năng [Hoán Cải Liên Tiếp] để liên tục hoán cải trang bị của mình cho đến khi thu được chỉ số phụ mong muốn. * Bạn có thể chọn tối đa 3 chỉ số. [Hoán Cải Liên Tiếp] sẽ tự động tiến hành hoán cải tối đa 99 lần mỗi khi bạn ấn nút. * [ Hoán Cải Trang Bị] sẽ tự động dừng lại nếu bạn không còn đủ Vàng hoặc khi chỉ số bạn đã chọn không xuất hiện sau khi đã thực hiện hết số lần hoán cải đã thiết lập.     [Mở Rộng Rương Trang Bị] * Rương Trang Bị sẽ được mở rộng từ 500 slot lên tối đa 700 slot. * Nếu muốn tăng số slot của Rương Trang Bị lên trên 500 slot thì bạn có thể dùng Karat để mở rộng hoặc mua mở rộng slot.   [Thay Đổi Tùy Tùng Nhận Được Đầu Tiên và Tỉ Lệ Hiệu Triệu +Xác Suất Mới] ▶ Thay Đổi Tùy Tùng Nhận Được Đầu Tiên * Tùy Tùng mà bạn nhận được ở lần đầu tạo tài khoản đã được thay đổi từ (Trước Đây) Mildred Hệ Thủy → (Hiện Tại) Saighead Hệ Thủy.   ▶ Bổ Sung Tỉ Lệ Hiệu Triệu +Xác Suất Mới * Bổ sung Tỉ Lệ Hiệu Triệu +Xác Suất Tân Thủ ở phần Hiệu Triệu khi người chơi tạo một tài khoản mới. * Bạn có thể sử dụng "Hiệu Triệu 10+1 lần" với giá Karat chỉ bằng một nửa so với trước đây (500 Karat) tối đa 30 lần. * Bạn sẽ luôn nhận được từ Tùy Tùng 5★: Ignis Hệ Hỏa hoặc Mildred Hệ Thủy từ Hiệu Triệu +Xác Suất Tân Thủ.     [Nâng Cấp Hiểu Thị Tùy Tùng ở PvP Cấm & Chọn] * Bạn có thể xem tình trạng Tùy Tùng đang bị cấm và Tùy Tùng thay thế ở màn hình thông tin Trận Đấu.   [Bổ ung Nút Khóa Kĩ Năng] * Bổ sung nút Khóa Kĩ Năng ở trận đấu, nút này sẽ hiển thị trong các tình huống dưới đây cùng với các hiệu ứng Đóng Băng, Làm Choáng, Câm Lặng, Kinh Hãi, Hóa Đá khi trận đấu đang diễn ra. (Các tình huống trước khi diễn ra không thay đổi. Khóa Kĩ Năng vẫn luôn xuất hiện trong các tình huống dưới đây , tuy nhiên từ nay nó sẽ hiển thị dưới dạng nút một cách trực quan hơn.)  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.2 image 19

[Tăng Tốc Độ Thay Đổi Tiềm Ẩn Thường] * Tốc độ của hiệu ứng đặc biệt xuất hiện khi thực hiện thay đổi Tiềm Ẩn Thường đã được cải tiến nhanh hơn.   [Vật Phẩm Chế Tạo Mới] * Bổ sung Đá Hiệu Triệu 5★ (DPS) ở mục Đá Hiệu Triệu. Vật Phẩm Mới Đá Hiệu Triệu 5★ (DPS)   Phí Chế Tạo Thủy Tinh Hồn Hỏa/Thủy/Mộc Thường x250 Vàng x200,000   Số Lần Chế Tạo 1 lần/tháng   [Tăng Số Lượt Chế Tạo] * Số lần chế tạo Đá Hiệu Triệu Hỏa/Thủy/Mộc 3-5★ tăng từ (Trước đây) 50 lần mỗi tháng → (Hiện tại) 100 lần mỗi tháng.   [Thay Đổi Phần Thưởng Đăng Nhập] * Phần Thưởng Đăng Nhập Tân Thủ thay đổi như sau:

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.2 image 21

[Thay Đổi Nội Dung Văn Bản Kĩ Năng Nội Tại Ở Abbadon] * Nội dung văn bản của các Kĩ Năng Nội Tại ở Abbadon đã được chỉnh sửa cụ thể hơn. * Các hiệu ứng kĩ năng vẫn sẽ được giữ nguyên. (Chỉ thay đổi nội dung văn bản cho rõ ràng hơn)  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.2 image 23

◆ Cửa Hàng ◆ [Bổ Sung Gói Kỳ Nghỉ Lễ / Gói Lễ Hội Đặc Biệt] * Gói Kỳ Nghỉ Lễ / Gói Lễ Hội Đặc Biệt đã có mặt ở Cửa Hàng. * Bạn có thể mua các gói này một lần trong thời gian bày bán ở mục Gói.

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.2 image 25

[Bổ Sung Gói Hoa Tuyết] * Bổ sung Gói Hoa Tuyết, với vật phẩm sự kiện “Hoa Tuyết”. * Tất cả Hoa Tuyết chưa sử dụng sẽ được chuyển đổi thành Vàng và gửi đến Hòm Thư của bạn sau khi sự kiện kết thúc. (20.000 Vàng với mỗi vật phẩm sự kiện)   [Thay Đổi Gói Trang Bị Hoàn Hảo] * Nội dung Gói Trang Bị Hoàn Hảo sẽ thay đổi từ (Trước đây) Trang Bị Huyền Thoại 6★ x5 → (Hiện Tại) Nguyên Liệu Trang Bị x30,000   [Điều Chỉnh Giá Gói TĂNG Lv (B) ở iOS] * Giá Gói TĂNG Lv (B) đã được điều chỉnh lại từ (Trước đây)) $48.99 USD → (Hiện Tại) $49.99 USD.   ◆ Sự Kiện ◆ [Bổ Sung Sự Kiện Rớt Vật Phẩm - Sự Kiện Hoa Tuyết Mùa Đông Đặc Biệt] * Sự Kiện Hoa Tuyết sẽ diễn ra.   ▶ Cách tham gia * Chơi các nội dung khác nhau trong trò chơi trong thời gian sự kiện để thu thập những vật phẩm sự kiện (Hoa Tuyết), và đổi chúng lấy các phần thưởng. * Bạn có thể vào trang hoán đổi thông qua Menu Tắt > Sự Kiện Hoa Tuyết. * Tỉ lệ rớt Hoa Tuyết sẽ thay đổi tùy theo nội dung sự kiện mà bạn chơi. Ấn vào nút [Điểm Rớt Vật Phẩm Sự Kiện] ở trang hoán đổi để xem các vị trí có thể thu thập Hoa Tuyết và tỉ lệ thu được. * Những Hoa Tuyết không được sử dụng sẽ được chuyển đổi thành Vàng sau khi sự kiện kết thúc. * Các vật phẩm có hoán đổi và tỉ lệ sẽ thay đổi tùy theo sự kiện.   ▶ Thời Gian Sự Kiện Loại Thời Gian Thu Thập Hoa Tuyết Thời Gian Đổi Hoa Tuyết Thời Gian Sự Kiện (Giờ VN) * Bắt đầu từ sau khi bảo trì hoàn tất vào ngày 2/12 (Thứ Tư) cho đến 22:59, 27/12 (Chủ Nhật). * Bắt đầu từ sau khi bảo trì hoàn tất vào ngày 2/12 (Thứ Tư) cho đến 22:59, 30/12 (Thứ Tư).   ※ Chi tiết vui lòng xem ở phần Thông Báo Sự Kiện trong Cộng Đồng!   ◆ Sửa Lỗi ◆ * Sửa lỗi người chơi tấn công không giành được chiến thắng khi HP của của nhóm tấn công/phòng thủ đều đạt mức 99.99% ở PvP. * Sửa lỗi danh sách Tùy Tùng hiển thị không chính xác khi người chơi tiến vào Thám Hiểm. * Sửa lỗi người chơi không thể dùng Vào Ngay hoặc Bỏ Qua để di chuyển đến một cửa sổ khác sau khi đã hoàn thành các nhiệm vụ. * Sửa lỗi hiển thị thông báo lỗi khi người chơi không đủ nguồn lực khi tiến vào PvP Cấm & Chọn. * Sửa lỗi tầm kĩ năng của Christine Hệ Mộc không hiển thị giống như những Christine thuộc hệ khác. * Sửa lỗi khiến nhiều cửa sổ pop-up bị hiển thị chồng chéo khi bạn nhấn vào một điểm nhất định trên màn hình trong khi cửa sổ Nâng Cấp Hệ đang hiển thị trên một số thiết bị. * Sửa lỗi khiến hiển thị nội dung liên quan đến nguyên liệu Nâng Cấp thay vì nội dung liên quan đến Tách Rời, khi bạn tiến hành Tách Rời Tùy Tùng đã triển khai đến PvP Cấm & Chọn. * Viên đạn bắn ra từ kĩ năng thứ 2 của Bam 5★ sẽ bay nhanh hơn so với trước đây. * Sửa lỗi khiến Trang Bị 7★ xuất hiện khi bạn tiến hành Chuyển Hóa các Trang Bị 6★, và lỗi hiển thị thông báo lỗi khi bạn tiến hành Chuyển Hóa Trang Bị 6★. * Sửa lỗi biểu tượng kĩ năng boss hiển thị không chính xác ở màn hình chuẩn bị trận đấu đối với một số chế độ.   Xin Cảm Ơn.

Comment 0

Home