CM_Kaiser LV.20 Staff
Nov 10, 2020, 12:45 PM 150 read

Phần Thưởng Cập Nhật 5.1

Thông Tin Cập Nhật
HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Phần Thưởng Cập Nhật 5.1 image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   Đăng nhập và vào ngay trang Sự Kiện để nhận quà mừng Cập Nhật 5.1 thôi hỡi những Người Thừa Kế!   🎁 Thời gian Sự Kiện: 10/11 - Cập nhật tiếp theo   🎁 Cách vào trang Sự Kiện: ①Màn Hình Chính -> Sự Kiện -> Phần Thưởng Cập Nhật ②Màn Hình Chính -> Cài Đặt Nhanh -> Phần Thưởng Cập Nhật   🎁 Chi tiết Sự kiện:   🌟 Sự Kiện 1: Phần Quà Cập Nhật - Đá Hiệu Triệu 5★ x2 - 100Đá Hiệu Triệu 3-5★ x100   🌟 Sự Kiện 2: Tổng Xâm Lược 5★ - Thời Gian: 10/11 ~ 29/11 - Danh sách Tùy Tùng Tổng Xâm Lược Aria Hỏa: Lv60 Mildred Thủy: Lv60 Christine Mộc: Lv60 Aria Hỏa: Lv100 Mildred Thủy: Lv100 Christine Mộc: Lv100   🎁 Lưu Ý: - Mỗi tài khoản chỉ nhận được phần thưởng 1 lần. - Vé hiệu triệu sẽ không bao gồm 1 số tùy tùng đặc biệt   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comment 0

Home