CM_Kaiser LV.20 Staff
Oct 28, 2020, 04:34 PM 262 read

Chi Tiết Cập Nhật 5.0.5

Thông Tin Cập Nhật
HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0.5 image 1

  ◆ Điều Chỉnh Tùy Tùng ◆ * Một số Tùy Tùng đã được điều chỉnh cân bằng như sau.   ① Thay Đổi Kĩ Năng Nội Tại Của Spiegel Hệ Thủy, Ám  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0.5 image 3

② Thay Đổi Kĩ Năng Tiềm Ẩn Của Spiegel Hệ Thủy, Ám  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0.5 image 5

③ Bỏ Tiềm Ẩn Của Spiegel Hệ Ám * Tiềm Ẩn Đăc Biệt #4 sau đây của Spiegel Hệ Ám sẽ được gỡ bỏ. * Tiềm Ẩn thu được trước khi cập nhật sẽ được giữ nguyên, cho đến khi bạn thay đổi Tiềm Ẩn của mình.  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0.5 image 7

◆ Nâng Cấp ◆ [Thay Đổi Điều Kiện Ghép Đấu Đại Chiến Bang Hội] * Điều kiện ghép đấu ở Đại Chiến Bang Hội đã được thay đổi   Trước Đây: Ghép đấu với một Bang Hội có Xếp Hạng Bang Hội ở mức +-7 so với Xếp Hạng Bang Hội của bạn.   Hiện Tại: Ghép đấu với một Bang Hội có Xếp Hạng Bang Hội ở mức +-5 so với Xếp Hạng Bang Hội của bạn.   [Tăng Điểm Nâng Cấp Của Tùy Tùng Có Thể Thu Được Mảnh Tùy Tùng] * Điểm Nâng Cấp của Tùy Tùng Có có Mảnh Tùy Tùng mà bạn có thể thu thập được và Điểm Nâng Cấp của Tùy Tùng Có có Mảnh Tùy Tùng mà bạn không thu thập được sẽ được thiết lập bằng nhau. * Sau khi cập nhật hoàn tất, Điểm Nâng Cấp của Tùy Tùng Có có Mảnh Tùy Tùng mà bạn có thể thu thập được sẽ tăng lên.   [Thiết Lập Lại Phí Tiến Vào Thủy Địa Xâm Thực] * Phí tiến vào Thủy Địa Xâm Thực sẽ được giảm xuống bằng 1/5 so với mức phí trước đây.  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0.5 image 9

Xin cám ơn!

Comment 0

Home