CM_Kaiser LV.20 Staff
Oct 20, 2020, 07:02 PM 585 read

Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game

Thông Tin Cập Nhật
HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 1

◆Cập Nhật◆   [Bổ Sung Tính Năng Bỏ Qua Trận Đấu]   > Bổ sung tính năng cho phép người chơi Bỏ Qua Trận Đấu ở các chế độ Thám Hiểm, Tổng Xâm Lược, và Hầm Ngục Trang Bị/Thức Tỉnh. 1) Cơ Bản Về Tính Năng Bỏ Qua Trận Đấu > Bạn sẽ có thể bỏ qua các trận đấu và thu được các nguyên liệu và vật phẩm mong muốn một cách nhanh chóng. > Có thể dùng "Năng Lượng" để Bỏ Qua Trận Đấu. > Điều kiện để sử dụng tính năng bỏ qua như dưới đây và khi bạn đạt đủ các điều kiện, tính năng bỏ qua sẽ được tự động mở khóa. ▶ Nội Dung Cho Phép & Điều Kiện Bỏ Qua  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 3

▶ Cách Bỏ Qua > Bạn sẽ bắt đầu phần chơi hướng dẫn khi bạn tiến vào một nội dung khi đã đáp ứng đủ các điều kiện để sử dụng tính năng Bỏ Qua. > Khi bạn đã đáp ứng đủ các điều kiện để sử dụng tính năng Bỏ Qua, nút [Chiến Đấu] sẽ chuyển thành [Bỏ Qua]. > Bạn có thể Bỏ Qua tối đa 100 lần cùng một lúc.   2) Năng Lượng > Năng Lượng là vé tiến vào có thể dùng ở Thám Hiểm, Tổng Xâm Lược, các Hầm Ngục Trang Bị & Thức Tỉnh. > TNăng Lượng được nạp lại ở mức 1 Năng Lượng mỗi phút và mức Năng Lượng cơ bản là 120. > Gói Karat Hàng Ngày và Gói Tổng Hợp sẽ tăng số lượng năng lượng tối đa khi mua. (+180 cho Gói Karat Hàng Ngày & +400 cho Gói Tổng Hợp) (Số lượng năng lượng tối đa có thể tăng lên đến 700 khi mua cả hai Gói Karat Hàng Ngày và Gói Tổng Hợp)   - Cách Thu Được Năng Lượng > Tương tự như Cổ Đăng và Xu PvP, Bạn có thể mua được Năng Lượng ở phần "Mua Vé". > Bạn cũng có thể thu được Năng Lượng từ Phần Thưởng Nhiệm Vụ và các Sự Kiện. "> Bạn có thể dùng Karat để mua Năng Lượng tối đa 4 lần mỗi ngày. Giá mua Năng Lượng sẽ tăng dần ở các mức 50, 100, 150, và 200."   - Năng Lượng Miễn Phí (Quảng Cáo) > Bạn có thể thu được 50 Năng Lượng mỗi lần xem Quảng Cáo và có thể nhận tối đa 2 lần mỗi ngày. > Bạn có thể nhận được Năng Lượng miễn phí khi xem các Quảng Cáo bằng cách vào phần "Mua Vé" -> "Năng Lượng Miễn Phí"   "> Bổ sung tùy chọn trao đổi Cổ Đăng > Năng Lượng   : Để đổi Cổ Đăng lấy Năng Lượng, bạn có thể vào mục ""Chế Tạo"" → ""Đá Hiệu Triệu"". : Bạn có thể đổi 1.500 Cổ Đăng lấy 100 Năng Lượng, tối đa 10 lần trong một ngày. : Bạn có thể đổi Cổ Đăng lấy Năng Lượng trong thời gian diễn ra sự kiện Mừng Lễ Halloween.   3) Thay Đổi và Bổ Sung Nhân Dịp Ra mắt tính năng Bỏ Qua - Thay Đổi Tỉ Lệ Thu Được Ở Thám Hiểm và Hầm Ngục  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 5

- Hoàn Thành Nhiệm Vụ, Hướng Dẫn Chơi, và Thử Thách với Bỏ Qua > Bạn có thể hoàn thành các Nhiệm Vụ, Hướng Dẫn Chơi, và Thử Thách với yêu cầu "vượt qua" (Tiến Vào/Hoàn Thành) và "thu về" với Bỏ Qua.   - Tắt Hồi Sinh Ở Các Nội Dung Có Thể Bỏ Qua > Hồi Sinh sẽ không khả dụng ở các nội dung cho phép Bỏ Qua (Thám Hiểm, Tổng Xâm Lược, Hầm Ngục Trang Bị & Thức Tỉnh) > Tất cả các nhiệm vụ yêu cầu "Hồi Sinh" sẽ được gỡ bỏ.   [Bổ Sung Tính Năng Chế Tạo Trang Bị] > Tính Năng Chế Tạo Trang Bị đã được bổ sung giúp bạn có thể chế tạo trang bị mong muốn với "Nguyên Liệu Trang Bị" và "Vàng"   1) Vị Trí Chế Tạo Trang Bị > Bạn có thể chế tạo bằng cách vào [Tùy Tùng -> Trang Bị -> Chế Tạo Trang Bị]   2) Menu a) Chọn Cấp > Bạn có thể chọn Cấp và Độ Hiếm của trang bị mà bạn muốn chế tạo. > Level Chiến Đoàn Lv.30 trở lên có thể chế tạo Trang Bị Sử Thi 5★ > Level Chiến Đoàn Lv.30 trở lên có thể chế tạo Trang Bị Huyền Thoại 6★   b) Chọn Trang Bị > Bạn có thể chọn loại Trang Bị mà bạn muốn chế tạo.   c) Chọn Mảnh Trang Bị > Bạn có thể chọn mảnh Trang Bị mà bạn muốn chế tạo.   d) Chọn Chỉ Số Chính > Bạn có thể chọn Chỉ Số Chính của Trang Bị mà bạn muốn chế tạo.   3) Cách Chế Tạo > Bạn cần có Nguyên Liệu Trang Bị và Vàng để chế tạo trang bị. Nguyên Liệu Trang Bị có thể thu được ở Thám Hiểm, Thánh Điện, và Hầm Ngục Trang Bị. > Thu về tất cả nguyên liệu cần thiết để chế tạo trang bị và tiến vào menu chế tạo trang bị ở [Tùy Tùng -> Trang Bị -> Chế Tạo Trang Bị] > Chọn cấp và độ hiếm của trang bị mà bạn muốn chế tạo sau đó chọn loại, mảnh, chỉ số chính của trang bị đó. > Bạn có thể chế tạo các trang bị với 3 tùy chọn khác nhau tùy theo nhu cầu của mình. - Chọn Cấp -> Chế Tạo - Chọn Cấp -> Chọn Mảnh -> Chế Tạo - Chọn Cấp -> Chọn Mảnh -> Chọn Chỉ Số Chính -> Chế Tạo (Phí Nguyên Liệu Trang Bị và Vàng sẽ thay đổi tùy theo tùy chọn của bạn) > Trang bị đã chế tạo sẽ được gửi trực tiếp đến Rương Trang Bị.   [Thay Đổi Level Yêu Cầu Để Tự Động Đổi Mảnh CH Lấy Vé Hiệu Triệu 3★] > Level yêu cầu để tự động đổi Mảnh CH lấy Vé Hiệu Triệu 3★ đã được đổi thành Level Chiến Đoàn Lv.26.   [Tùy Tùng CH3 / CH5 Từ Hiệu Triệu] > Bạn có thể thu được Tùy Tùng CH3 / CH5 5★ khi hiệu triệu từ Hiệu Triệu+ Xác Suất, Hiệu Triệu Đặc Biệt, và Hiệu Triệu Quang/Ám Đặc Biệt dựa theo tỉ lệ hiệu triệu. > Tùy Tùng CH3 / CH5 sẽ có các hiệu ứng hình ảnh khác với Tùy Tùng 5★ thường. ※ Bao gồm cả +Xác Suất Tùy Tùng Tower of God Quang/Ám (Karat).   [3 Avatar Mới] > Bổ sung các Avatar Teresia, Caesar, và Blavatsky 5★. > Các Avatar mới có thể mua được với giá khuyến mãi mới. (Giá dựa theo Giá trên Google Playstore, đã bao gồm thuế)  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 7

『Nữ Tu Ánh Sáng, Teresia』  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 9

『Chỉ Huy, Caesar』

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 11

  『Ma Vương, Blavatsky』

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 13

  [Tùy Tùng Tổng Xâm Lược Mới] >Với sự xuất hiện của sự kiện chào mừng hợp tác cập nhật 5.0, các Tùy Tùng Tổng Xâm Lược đã được thay đổi như sau.

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 15

> Phí Năng Lượng ở mỗi tầng và phần thưởng chơi lại như sau.  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 17

> Thời Gian Tổng Xâm Lược: Sau Khi Cập Nhật 5.0 Hoàn Tất ~ 22:59, 8/11 (Giờ VN)   [Hợp Nhất Mới] > Nguyên liệu hợp nhất cho Ignis Hệ Hỏa, Mildred Hệ Thủy, và [A] Sphinx Hệ Mộc đã thay đổi. > Tùy Tùng Quang/Ám sẽ được loại bỏ khỏi danh sách Tùy Tùng Nguyên Liệu. > Danh sách các Tùy Tùng Hợp Nhất 4★ mới như sau.  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 19

※ Giới Hạn Số Lần Hợp Nhất Tùy Tùng 5★ là 1 lần mỗi tháng. Giới Hạn Số Lần Hợp Nhất Tùy Tùng 4★ là 3 lần mỗi tháng.   ◆Cân Bằng Tùy Tùng◆ [Kĩ Năng Tiềm Ẩn] > Thời gian của hiệu ứng "khi bắt đầu trận đấu" ở kĩ năng tiềm ẩn đặc biệt #3 đã thay đổi. 1) Lớp Chịu Đòn

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 21

2) Lớp Hỗ Trợ

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 23

3) Lớp DPS Cận Chiến / Tầm Xa

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 25

  4) Lớp Phục Hồi  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 27

◆Nâng Cấp◆ [Thay Đổi Hệ Thống Hiệp Sức → Áp Đảo] > Hệ thống Hiệp Sức đã được đổi thành Áp Đảo và các điều kiện kích họa cũng được thay đổi như sau. > Biểu tượng hệ thống Áp Đảo vẫn được giữ nguyên như hệ thống Hiệp Sức.  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 29

[Nâng Cấp Hầm Ngục Huyền Bí] > Số lần tiến vào đã được giảm đi tuy nhiên phần thưởng mảnh tùy tùng bạn nhận được khi vượt qua màn chơi sẽ tăng lên. Tuy nhiên, level boss hầm ngục sẽ tăng lên để tăng độ khó của màn chơi.  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 31

※ Bỏ Qua sẽ không khả dụng ở các Hầm Ngục Huyền Bí. Tự Động Chơi Lại vẫn khả dụng ở các hầm ngục này.   [Nâng Cấp Liên Quan Đến Trang Bị] 1) Giá của trang bị đã được điều chỉnh lại. > Giá mua/bán Trang Bị Sinh Mệnh, Dã Thú, Đao, Bùng Nổ, và Sắt Đá bằng Vàng sẽ tăng lên. > Giá mua/bán Trang Bị Kĩ Năng, Bền Bỉ, và Hút Máu bằng Vàng sẽ giảm xuống.   2) Thay Đổi Tỉ Lệ Thu Được Trang Bị > Người chơi sẽ chỉ thu được các trang bị Sinh Mệnh và Dã Thú ở các khu vực có các boss level 19 trở xuống xuất hiện.   [Nâng Cấp AI Trận Đấu] > AI Trận Đấu đã được thay đổi để khắc phục tình trạng các tùy tùng có thể sử dụng các kĩ năng không phù hợp với tình huống trận đấu trong khi chế độ tự động chiến đấu đang hoạt động.   [Nâng Cấp Bang Hội] 1) Bổ Sung Tính Năng Đóng Góp Bang Hội > Bổ sung tính năng "Đóng Góp" giúp người chơi kiểm tra số lượng thành viên bang hội đã đóng góp cho bang hội. > Bạn sẽ nhận được 1% EXP Bang Hội mà bạn góp phần tăng thêm khi đóng góp. "> Bạn sẽ không thể dùng phần đóng góp bang hội của mình hoặc gửi cho các thành viên khác. Điểm đóng góp sẽ biến mất nếu bạn rời khỏi bang hội." > Có thể xem Điểm Đóng Góp Bang Hội tại [Bang Hội -> Thành Viên Bang Hội]   2) Thông Báo Quà Tặng Bang Hội > Một chấm đỏ thông báo sẽ hiển thị khi bạn nhận được các quà tặng Bang Hội   3) Hiển Thị Phí Karat Kết Nạp Bang Hội Với Các Bang Hội Thất Bại > Phí Karat Kết Nạp Bang Hội với các Bang Hội Thất Bại sẽ được hiển thị.   [Hoàn Thành Thử Thách Chương] 1) Nâng Cấp Các Thử Thách Đầu Tiên

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 33

※ Các Thử Thách đã vượt quá số lần hoàn thành vì lý do thử thách thay đổi sẽ được hoàn thành khi người chơi hoàn thành thử thách ít nhất 1 lần.     2) Tăng Phần Thưởng Thử Thách > Phần thưởng Thử Thách Chương được thay đổi như sau  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 35

3) Cải Tiến Thứ Tự Thử Thách > Thứ tự của một số thử thách đã được thay đổi như sau.  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 37

[Cải Tiến Thử Thách Bang Hội] 1) Thay đổi từ "Hướng Dẫn Tăng Level" thành "Hướng Dẫn Hoàn Thành Tùy Tùng"  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 39

2) Cải Tiến Chuyển "Hướng Dẫn Mảnh Tùy Tùng" thành "Hướng Dẫn Kết Hợp"  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 41

※ Nếu bạn đang thực hiện "Hướng Dẫn Tăng Level" và "Hướng Dẫn Mảnh Tùy Tùng", bạn vẫn có thể tiếp tục thực hiện các thử thách mới bổ sung sau khi cập nhật hoàn tất. Các thử thách hiện tại sẽ được gỡ bỏ.     [Thay Đổi Điều Kiện Mở Khóa Của Các Nhiệm Vụ Hàng Ngày và Hàng Tuần] > Điều kiện mở khóa của Hầm Ngục Bang Hội, Đại Chiến Bang Hội, và Giáo Trường Thanh Tẩy liên quan đến các nhiệm vụ Hàng Ngày/Hàng Tuần được thay đổi như sau.  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 43

[Thay Đổi Phần Thưởng Cổ Đăng Từ Nhiệm Vụ/Thử Thách/Báo Danh] > Phần Thưởng Cổ Đăng thu được từ Nhiệm Vụ/Thử Thách/Báo Danh đã được đổi thành Năng Lượng, Vàng, và các phần thưởng khác vì lý do cổ đăng tiêu hao đã giảm xuống.   ① Thay Đổi Phần Thưởng Từ Nhiệm Vụ & Thử Thách > Phần Thưởng Cổ Đăng Từ Thử Thách đổi từ 200 Cổ Đăng trở xuống đổi thành phần thưởng 10 Năng Lượng > Phần Thưởng Cổ Đăng Từ Nhiệm Vụ thay đổi như sau  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 45

② Thay Đổi Phần Thưởng Vượt Qua Giáo Phận > Phần thưởng Giáo Phận level 10 đã được thay đổi từ 30 Cổ Đăng thành 10 Năng Lượng   ③ Thay Đổi Phần Thưởng Báo Danh > Các phần thưởng báo danh Thứ 3 và Thứ 17 đã được thay đổi từ Cổ Đăng thành Năng Lượng     [Thay Đổi Thanh Công Cụ Cổ Đăng & Xu PvP] > Thanh Công Cụ Cổ Đăng & Xu PvP được thay đổi như sau:  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 47

[Điều Chỉnh Hình Dạng White] > Hình dạng của Tùy Tùng Tower of God, White đã được thay đổi lại.   [Bổ Sung Thông Báo Liên Quan Đến Rương Trang Bị] > Một thông báo sẽ hiển thị như dưới đây khi người chơi chuẩn bị nhận một trang bị từ hòm thư kể cả khi Rương Trang Bị của bạn đã đầy.

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 49

[Thay Đổi Nạp Lại Cổ Đăng Khi Tăng Level] > Tính năng nạp lại Cổ Đăng khi tăng level đã được gỡ bỏ với sự xuất hiện của tính năng Bỏ Qua   [Thay Đổi Thông Báo Khi Tăng Level] > Thông báo khi Tăng Level được thay đổi như dưới đây vì tính năng nạp lại Cổ Đăng khi tăng level đã được gỡ bỏ.   [Mở Rộng Rương Đồ Tùy Tùng Cơ Bản] > Sức chứa Rương Đồ Tùy Tùng cơ bản khi người chơi tạo một tài khoản mới đã tăng từ 30 slot lên 100 slot.   [Cải Tiến Cửa Sổ Pop-Up Phần Thưởng Chơi Lại & Phần Thưởng Mảnh Tùy Tùng] > Cửa sổ pop-up hiển thị khi người chơi đạt Số Lần Nhận Phần Thưởng Chơi Lại và Phần Thưởng Mảnh Tùy Tùng Tối Đa từ Thám Hiểm đã được cải tiến rõ ràng hơn.   [Nâng Cấp Nội Dung Nội Tại Ifrit Hệ Thủy] > Nội dung ở Kĩ Năng Nội Tại của Ifrit Hệ Thủy đã được thay đổi với chi tiết cụ thể hơn.

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 51

[Thay Đổi Nội Dung Văn Bản Hướng Dẫn Chơi/Thử Thách] > Thay đổi nội dung văn bản ở phần Hướng Dẫn Chơi: (Trước Đây) Đá Thức Tỉnh → (Hiện Tại) Đá Nguyên Tố. > Thay đổi nội dung văn bản của Thử Thách tất cả các hệ và các chương: (Trước Đâ) Vượt qua một màn chơi Thám Hiểm → (Hiện Tại)) Vượt qua một màn chơi   [Thay Đổi Điều Kiện Kích Hoạt Hướng Dẫn Chơi] > Một số điều kiện để kích hoạt một phần hướng dẫn chơi được bắt đầu khi tất cả đồng đội bị chết đã được thay đổi. > Phần hướng dẫn chơi được kích hoạt khi tất cả đồng đội bị chết trong thời gian tính năng Tự Động Chơi Lại & Trận Đấu Liên Tiếp đang hoạt động.   [Nâng Cấp Hình Ảnh Minh Hoạt Hiệu Triệu Tùy Tùng Hợp Nhất] > Hình ảnh minh họa khi người chơi thu được Tùy Tùng từ Hợp Nhất sẽ hiển thị tương tự như khi thu được Tùy Tùng từ Kết Hợp.     ◆Cửa Hàng◆ [Gói Vật Phẩm Mới] 1) Gói Chào Mừng Cập Nhật 5.0 Mới > Bổ sung các Gói Chào Mừng Cập Nhật 5.0 có thể mua được ở mục Gói. 2) Gói Trang Bị Nguyên Liệu Mới > Gói Nguyên Liệu cũ đã được thay thế bằng Gói Trang Bị Nguyên Liệu mới.   [Thay Đổi Giá & Đặc Lợi Vật Phẩm Gói Tổng Hợp] > Giá của Gói Tổng Hợp sẽ là $49.99 trong thời gian sự kiện giảm giá đặc biệt. Gói vật phẩm này sẽ quay lại giá gốc $69.99 ở Cập Nhật Tháng 11. Các đặc lợi vật phẩm mới như sau.  

HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Chi Tiết Cập Nhật 5.0 The New Game image 53

◆Khắc Phục Lỗi◆ Lỗi thông tin tài khoản bị hiển thị không chính xác khi nhấp vào thông tin người chơi trong phần tán gẫu đã được khắc phục. > Lỗi mục giao dịch/thanh toán không hiển thị khi người chơi chuyển tài khoản sang tài khoản google đã được khắc phục. > Lỗi thanh công cụ Gói Chọn Tùy Tùng Tower of God 5★ (Hỏa/Thủy/Mộc) và Gói Chọn Tùy Tùng Tower of God 5★ (Quang/Ám) bị đổi chỗ cho nhau đã được khắc phục. > Lỗi khiến người chơi không thể thực hiện được giao dịch khi tiến hành mua một gói vật phẩm sau khi thoát khỏi trò chơi trong một vài giờ đồng hồ đã được khắc phục > Lỗi danh sách gói vật phẩm ở bản đồ thế giới làm mới cùng lúc với danh sách gói vật phẩm trong sảnh đã được khắc phục > Lỗi khiến trò chơi đôi khi bị dừng và thoát ra ngoài khi người chơi tiến vào bản đồ thế giới sau khi xem một quảng cáo đã được khắc phục. > Lỗi khiến các Tùy Tùng giống nhau có thể sử dụng ở các nhóm khác nhau trong trận đấu thế giới đã được khắc phục. > Lỗi người chơi không thể vào được phần Kết Hợp sau khi đã tiến vào phần này cùng với một Tùy Tùng không đủ điều kiện để kết hợp đã được khắc phục. > Lỗi khiến giao diện toàn cầu bị biến mất khi người chơi tiến vào trận đấu thế giới trong thời gian tính toán kết quả dù trước đó người chơi chưa tham gia trận đấu thế giới đã được khắc phục. > Lỗi khiến số lần thực hiện nhiệm vụ hiển thị nhiều hơn so với số lần nhiệm vụ ở biểu tượng nhiệm vụ hàng ngày khi số lần nhiệm vụ hàng ngày của người chơi ít hơn 8 lần. > > Lỗi Gói Tân Thủ Đặc Biệt hiển thị ở hình nền khi người chơi hoàn thành xong nhiệm vụ "Lắp 6 Trang Bị (4★ hoặc cao hơn) lên một Tùy Tùng" ở phần Hướng Dẫn Nâng Cấp đã được khắc phục. > Lỗi Gói Tân Thủ Đặc Biệt hiển thị ở hình nền khi người chơi hoàn thành xong nhiệm vụ Thức Tỉnh một Tùy Tùng lên Thức Tỉnh Lần 2 trở lên" ở phần Hướng Dẫn Nâng Cấp đã được khắc phục. > Lỗi cửa sổ pop-up hướng dẫn hiển thị không chính xác trong số trường hợp khi người chơi đang thực hiện nhiệm vụ "Nâng Cấp Hệ" ở phần Hướng Dẫn Nội Dung Khác đã được khắc phục. > Lỗi khiến hiệu ứng chạm khi người chơi ấn vào phần Hướng Dẫn Chơi bị hiển thị ở vị trí không chính xác trên màn hình đã được khắc phục đã được khắc phục. > Lỗi khiến level Kén EXP Tuyệt Đỉnh và Cấp Gốc hiển thị không chính xác ở thanh công cụ đã được khắc phục. > Lỗi khiến cửa sổ pop-up Tùy Tùng hiển thị khi người chơi ấn vào hình ảnh Kén EXP Tuyệt Đỉnh trong Danh Sách Phần Thưởng Đạt Tới 6★ đã được khắc phục. > Sửa lỗi Danh Sách Gói Vật Phẩm trong Menu Tắt không hiển thị vì lý do người chơi chưa đạt tới level yêu cầu để mua gói này. > Lỗi khiến người chơi không thể thoát ra ngay khỏi menu chuẩn bị trận đấu khi đang vượt qua một thử thách đã được khắc phục. > Lỗi khiến Menu Phần Thưởng hiển thị không chính xác khi người chơi ấn vào Phần Thưởng Xếp Hạng PvP Bất Tận Toàn Cầu đã được khắc phục > Lỗi khiến cửa sổ pop-up Tùy Tùng hiển thị khi người chơi ấn vào hình ảnh Kén EXP Tuyệt Đỉnh trong Danh Sách Phần Thưởng Đạt Tới 6★ đã được khắc phục.

Comment 0

Home