CM_Kaiser LV.20 Staff
Oct 13, 2020, 01:41 PM 167 read

Phần Thưởng Cập Nhật 5.0 The New Game

Thông Tin Cập Nhật
HEIR OF LIGHT (VI): Thông Tin Cập Nhật - Phần Thưởng Cập Nhật 5.0 The New Game image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   Đăng nhập và vào ngay trang Sự Kiện để nhận quà mừng Cập Nhật 5.0 The New Game thôi hỡi những Người Thừa Kế!   🎁 Thời gian Sự Kiện: 13/10 - Cập nhật tiếp theo   🎁 Cách vào trang Sự Kiện: ①Màn Hình Chính -> Sự Kiện -> Phần Thưởng Cập Nhật ②Màn Hình Chính -> Cài Đặt Nhanh -> Phần Thưởng Cập Nhật   🎁 Chi tiết Sự kiện:   🌟 Sự Kiện 1: Phần Quà Cập Nhật - Đá Hiệu Triệu 5★ x5 - 100 Triệu Vàng   🌟 Sự Kiện 2: Tổng Xâm Lược 5★ - Thời Gian: 13/10 ~ 8/11 - Danh sách Tùy Tùng Tổng Xâm Lược Bam Hỏa: Lv60 Yuri Nước: Lv60 White Mộc: Lv60 Bam Hỏa: Lv100 Yuri Nước: Lv100 White Mộc: Lv100   🎁 Lưu Ý: - Mỗi tài khoản chỉ nhận được phần thưởng 1 lần. - Vé hiệu triệu sẽ không bao gồm 1 số tùy tùng đặc biệt   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comment 0

Home