CM_Kaiser LV.20 Staff
Nov 26, 2021, 07:50 PM 200 read

Black Friday cùng Heir of Light

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Black Friday cùng Heir of Light image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   Hãy hưởng ứng ngày Black Friday cùng Heir of Light với những sự kiện hấp dẫn nhé!   ✨Sự Kiện 1: Black HL Coupon   - Phần Thưởng : Mảnh Hiệu Triệu Đặc Biệt x 1,000 Kén Kĩ Năng x 2 Vàng 30,000,000 - Android Coupon Code : HappyGo3 - Android/iOS Coupon Link : http://withhive.me/c/577/HappyGo3

  ✨Sự Kiện 2 : Đăng Nhập Black HL   26/11: Karat x1000 28/11: Mảnh Chuyển Hóa Thủy/Hỏa/Mộc x300 30/11: Đá Hiệu Triệu Artifact x 3   ✨Sự Kiện 3 : Mở toàn bộ hầm ngục Thức Tỉnh (26 ~ 30/11)   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comment 0

Home