CM_Kaiser LV.20 Staff
Sep 16, 2021, 05:59 PM 191 read

Sự Kiện Đăng Nhập

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Sự Kiện Đăng Nhập image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   Đừng bỏ lỡ Sự Kiện Đăng Nhập đang diễn ra trong Heir of Light nhé!   Thời Gian: 17 ~ 22/9   Phần Thưởng:   ⭐️17/9: Nguyên Liệu Vũ Khí x3000 ⭐️18/9: Đá Hiệu Triệu 3~5★ ⭐️19/9: Đá Hiệu Triệu Artifact x3 ⭐️20/9: Mảnh CH Thủy/Hỏa/Mộc x100 ⭐️21/9: Mảnh CH Quang/Ám x50 ⭐️22/9: Mảnh Hiệu Triệu Đặc Biệt x500   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comment 0

Home