CM_Kaiser LV.20 Staff
Aug 13, 2021, 06:28 PM 145 read

Sự Kiện Cuối Tuần Đặc Biệt

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Sự Kiện Cuối Tuần Đặc Biệt image 1

  Xin chào những Người Thừa Kế!   Đừng bỏ lỡ những Sự Kiện sẽ diễn ra bắt đầu từ cuối tuần này nhé!   🔰Sự Kiện 1: Mở toàn bộ Hầm Ngục Thức Tỉnh - Thời Gian: 13 ~ 16/8 22:00   🔰Sự Kiện 2: Bổ Trợ Vàng & EXP x100% - Thời Gian: 14 ~ 16/8 22:00   Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ

Comment 0

Home