CM_Kaiser LV.20 Staff
Jun 25, 2021, 05:57 PM 177 read

Sự Kiện Đăng Nhập

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Sự Kiện Đăng Nhập image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   Đừng bỏ lỡ Sự Kiện Đăng Nhập đang diễn ra trong Heir of Light nhé!   Thời Gian: 25 ~ 28/6   Phần Thưởng:   ⭐️25/6: Đá Hiệu Triệu 3 - 5★ x10, Rương Đá Thức Tỉnh Cấp Cao x1 ⭐️26/6:, Năng Lượng x100, Rương Đá Thức Tỉnh Tối Thượng x1 ⭐️27/6: Đá Hiệu Triệu 3 - 5★ x10, Rương Đá Thức Tỉnh Cấp Cao x1 ⭐️28/6:, Năng Lượng x100, Rương Đá Thức Tỉnh Tối Thượng x1   Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!

Comment 0

Home