CM_Kaiser LV.20 Staff
May 14, 2021, 06:09 PM 196 read

Giảm Cổ Đăng Tiến vào tháp Abaddon

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Giảm Cổ Đăng Tiến vào tháp Abaddon image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   Đừng bỏ lỡ Sự Kiện 'Giảm Cổ Đăng Tiến vào tháp Abaddon' sẽ diễn ra vào hai ngày cuối tuần này nhé!   🔰Chi tiết Sự kiện: Giảm phí Tiến vào tháp Abaddon   🕐 Thời Gian: - 15/5 - 16/6 09:00 - 21:00 (Giờ Việt Nam)   Chúc các cuối tuần vui vẻ

Comment 0

Home