CM_Kaiser LV.20 Staff
May 11, 2021, 01:43 PM 233 read

Quà Tặng Cập Nhật 5.7

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Quà Tặng Cập Nhật 5.7  image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   Đăng nhập và vào trang Sự Kiện để nhận quà mừng Cập Nhật 5.7 ngay thôi nào!   🎁 Thời gian Sự Kiện: 11/5 - Cập nhật tiếp theo   🎁 Cách vào trang Sự Kiện: ①Màn Hình Chính -> Sự Kiện -> Phần Thưởng Cập Nhật ②Màn Hình Chính -> Cài Đặt Nhanh -> Phần Thưởng Cập Nhật   🎁 Chi tiết Sự kiện:   🌟 Sự Kiện: Phần Quà Cập Nhật 5.7 - Đá Hiệu Triệu Tùy Tùng 5★ (DPS) x2 - Đá Hiệu Triệu Tùy Tùng 5★ (Chịu Đòn/Hỗ Trợ/Hồi Máu) x2   🎁 Lưu Ý: - Mỗi tài khoản chỉ nhận được phần thưởng 1 lần. - Vé hiệu triệu sẽ không bao gồm 1 số tùy tùng đặc biệt   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comment 0

Home