CM_Kaiser LV.20 Staff
Apr 29, 2021, 06:27 PM 323 read

Sự Kiện Đăng Nhập Mừng Quốc Tế Lao Động 30/4 Và Giải Phóng Miền Nam 1/5!!!

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Sự Kiện Đăng Nhập Mừng Quốc Tế Lao Động 30/4 Và Giải Phóng Miền Nam 1/5!!!   image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   Mừng Quốc Tế Lao Động 30/4 Và Giải Phóng Miền Nam 1/5!!!   Đừng bỏ lỡ Sự Kiện Đăng Nhập đang diễn ra trong Heir of Light nhé!   Thời Gian: 01 ~ 06/5 Phần Thưởng:   1/5: Đá Hiệu Triệu 3 - 5★ x10, Năng Lượng x100, Vàng x5,000,000 2/5: Đá Hoán Cải x100, Năng Lượng x100, Vàng x5,000,000 3/5: Nguyên Liệu Trang Bị x3000, Năng Lượng x100, Rương Đá Thức Tỉnh Cấp Cao x1 4/5: Đá Hiệu Triệu 3 - 5★ x10, Năng Lượng x100, Rương Đá Thức Tỉnh Cấp Cao x1 5/5: Đá Hiệu Triệu Tạo Tác x3, Năng Lượng x100, Rương Đá Thức Tỉnh Tối Thượng x1 6/5: Đá Hiệu Triệu 3 - 5★ x10, Năng Lượng x100, Cổ Đăng x2500   Chúc các bạn có kì nghỉ lễ thật vui bên gia đình và người thân. P/S: Giữ gìn sức khỏe nhé anh em!!!!

Comment 0

Home