CM_Kaiser LV.20 Staff
Apr 13, 2021, 12:09 PM 198 read

Quà Tặng Cập Nhật Hợp Tác 5.6

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Quà Tặng Cập Nhật Hợp Tác 5.6 image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   Đăng nhập và vào ngay trang Sự Kiện để nhận quà mừng Cập Nhật 5.6 Heir of Light X Home Sweet Home thôi hỡi những Người Thừa Kế!   🎁 Thời gian Sự Kiện: 13/4 - Cập nhật tiếp theo   🎁 Cách vào trang Sự Kiện: ①Màn Hình Chính -> Sự Kiện -> Phần Thưởng Cập Nhật ②Màn Hình Chính -> Cài Đặt Nhanh -> Phần Thưởng Cập Nhật   🎁 Chi tiết Sự kiện:   🌟 Sự Kiện: Phần Quà Cập Nhật 5.6 - Đá Hiệu Triệu Tùy Tùng Hợp Tác 5★ x1 - Dùng thử Tùy Tùng Hợp Tác 5★ (tất cả các hệ) tring 7 ngày   🎁 Lưu Ý: - Mỗi tài khoản chỉ nhận được phần thưởng 1 lần. - Vé hiệu triệu sẽ không bao gồm 1 số tùy tùng đặc biệt   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comment 0

Home