CM_Kaiser LV.20 Staff
Mar 16, 2021, 12:24 PM 217 read

Quà Tặng Cập Nhật 5.5

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Quà Tặng Cập Nhật 5.5  image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   Đăng nhập và vào ngay trang Sự Kiện để nhận quà mừng Cập Nhật 5.5 thôi hỡi những Người Thừa Kế!   🎁 Thời gian Sự Kiện: 16/3 - Cập nhật tiếp theo   🎁 Cách vào trang Sự Kiện: ①Màn Hình Chính -> Sự Kiện -> Phần Thưởng Cập Nhật ②Màn Hình Chính -> Cài Đặt Nhanh -> Phần Thưởng Cập Nhật   🎁 Chi tiết Sự kiện:   🌟 Sự Kiện: Phần Quà Cập Nhật 5.5 - Đá Hiệu Triệu Q/A 3-5★ x15 - Hiệu Triệu Tạo Tác x5 - Karat x5000   🎁 Lưu Ý: - Mỗi tài khoản chỉ nhận được phần thưởng 1 lần. - Vé hiệu triệu sẽ không bao gồm 1 số tùy tùng đặc biệt   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comment 0

Home