CM_Kaiser LV.20 Staff
Mar 2, 2021, 06:56 PM 193 read

Đặc Quyền Người Thừa Kế Tháng 3

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Đặc Quyền Người Thừa Kế Tháng 3 image 1

  Xin chào những Người Thừa Kế!   ✨Gói 'Đặc Quyền Người Thừa Kế!' đã chính thức xuất hiện trong Heir of Light!!!   ✨Đặc Quyền Người Thừa Kế là một gói vô cùng hấp dẫn cho tất cả người chơi với 2 phần Miễn Phí và Cao Cấp!!!!   💥 Bạn có thể mua Đặc Quyền Cao Cấp từ Sảnh -> Gói   🎁 Phần Thưởng   🎁 Đặc Quyền Miễn Phí:   300 Điểm: Năng Lượng x100 500 Điểm: Đá Hiệu Triệu 3 - 5★ x 5 1000 Điểm: Vàng x1.000.000 1500 Điểm: Rương Đá Thức Tỉnh Cao Cấp x1 2000 Điểm: Kén Tuyệt Đỉnh x1 2500 Điểm: Kén Kĩ Năng x1 3000 Điểm: Nguyên Liệu trang Bị x3.000 4000 Điểm: Karat x500 5000 Điểm: Đá Cường Hóa Tiềm Ẩn x100 7000 Điểm: Mảnh Hiệu Triệu Đặc Biệt x150 9000 Điểm: Tinh Hoa Siêu Cấp x5 11000 Điểm: Karat x1000 13000 Điểm: Đá Thay Đổi Tiềm Ẩn x10 15000 Điểm: Đá Hiệu Triệu Quang/Ám 3-5★ x1 17000 Điểm: Kén Kĩ Năng x2 20000 Điểm: Đá Hiệu Triệu 5★ x1   🎁 Đặc Quyền Cao Cấp   300 Điểm: Năng Lượng x500 500 Điểm: Đá Hiệu Triệu 3 - 5★ x 30 1000 Điểm: Vàng x10.000.000 1500 Điểm: Rương Đá Thức Tỉnh Tối Thượng x1 2000 Điểm: Mảnh CH Thủy/Hỏa/Mộc x200 2500 Điểm: Đá Hiệu Triệu Quang/Ám 3-5★ x2 3000 Điểm: Nguyên Liệu trang Bị x10.000 4000 Điểm: Karat x3000 5000 Điểm: Đá Cường Hóa Tiềm Ẩn x1000 7000 Điểm: Mảnh Hiệu Triệu Đặc Biệt x700 9000 Điểm: Tinh Hoa Siêu Cấp x30 11000 Điểm: Karat x500 13000 Điểm: Đá Thay Đổi Tiềm Ẩn x100 15000 Điểm: Đá Hiệu Triệu Quang/Ám 3-5★ x5 17000 Điểm: Vé Kết Nối x1 20000 Điểm: Mảnh Hiệu Triệu Đặc Biệt x 2400   🕦 Thời Gian: 3 - 31/3   Lưu ý: - Mỗi tài khoản có thể nhận phần thưởng nhiệm vụ một lần tại hòm thư. - Vật phẩm này chỉ mua được 1 lần trong tháng - Những vật phẩm không được thu thập sẽ biến mất sau ngày 31/8 - (Phần thưởng Đặc Quyền Cao Cấp sẽ được lưu giữ vĩnh viễn, trong khi đó, phần thưởng miễn phí sẽ được lưu giữ trong 7 ngày.)   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comment 0

Home