CM_Kaiser LV.20 Staff
Feb 26, 2021, 01:16 PM 190 read

Giảm Cổ Đăng Vào Tổng Xâm Lược

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Giảm Cổ Đăng Vào Tổng Xâm Lược image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   Bạn đã sẵn sàng để farm mảnh tùy tùng 5* với Sự Kiện 'Giảm Cổ Đăng Vào Tổng Xâm Lược' chưa ạ?   Cổ Đăng sẽ giảm 30% khi bạn tiến vào Tổng Xâm Lược đó!!!   🕘 Thời Gian: 27/2 - 28/2 09:00 - 21:00   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comment 0

Home