CM_Kaiser LV.20 Staff
Feb 2, 2021, 05:36 PM 210 read

Sự Kiện Cửa Hàng Bí Mật - Tết Nguyên Đán

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Sự Kiện Cửa Hàng Bí Mật - Tết Nguyên Đán image 1

Xin chào những Người Thừa Kế Ánh Sáng!   Đừng bỏ lỡ Sự Kiện "Cửa Hàng Bí Mật - Tết Nguyên Đán" hiện đang xuất hiện trong Heir of Light nhé!   🌟Cách vào Sự Kiện: Màn hình chính > Sự Kiện > Cửa Hàng Bí Mật - Tết Nguyên Đán   Hãy thu thập thật nhiều Coin để có thể đổi những vật phẩm giá trị tại sự kiện này!   🌟Hoàn thành các nhiệm vụ tại trang Sự Kiện để thu Xu về cho mình! 🌟 Dùng Xu để đổi những phần quà giá trị:   Đá Cầu Vồng x5 (Tối đa 10 lần đổi) Năng Lượng x100 (Tối đa 5 lần đổi) Rương Đá Nguyên Tố Tối Thượng x1 (Tối đa 3 lần đổi) Mảnh Chuyển Hóa Thủy/Hỏa/Mộc x150 (Tối đa 2 lần đổi) Đá Hiệu Triệu Q/A 3-5★ x5 (Tối đa 1 lần đổi) Đá Hiệu Triệu 5★ x1 (Tối đa 1 lần đổi)   🌟Thời Gian: 2/2 ~ 1/3   Lưu ý: > Mỗi tài khoản sẽ chỉ nhận phần thưởng 1 lần. > Phần thưởng sẽ được gửi về hòm thư trong game và lưu lai trong 7 ngày.   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comment 0

Home