CM_Kaiser LV.20 Staff
Jan 21, 2021, 07:26 PM 154 read

Sự Kiện Đăng Nhập

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Sự Kiện Đăng Nhập image 1

  Xin chào những Người Thừa Kế!   Đăng Nhập ngay để nhận những phần quà bất ngờ từ Heir of Light nhé!   ⛄Thời Gian: 21 ~ 24/1 ⛄   21/1: Nguyên Liệu Trang Bị x3000 22/1: Tinh Hoa Siêu Cấp x50 + Đá Hoán Cải x300 23/1: Đá Thay Đổi Tiềm Ẩn x50 + Đá Cường Hóa Tiềm Ẩn x1000 24/1: Đá Cầu Vồng x5 + Vàng x10,000,000   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comment 0

Home