CM_Kaiser LV.20 Staff
Jan 6, 2021, 12:54 PM 130 read

Quà Tặng Cập Nhật 5.3

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Quà Tặng Cập Nhật 5.3 image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   Đăng nhập và vào ngay trang Sự Kiện để nhận quà mừng Cập Nhật 5.2 thôi hỡi những Người Thừa Kế!   🎁 Thời gian Sự Kiện: 1/6 - 2/7/2021   🎁 Cách vào trang Sự Kiện: ①Màn Hình Chính -> Sự Kiện -> Phần Thưởng Cập Nhật ②Màn Hình Chính -> Cài Đặt Nhanh -> Phần Thưởng Cập Nhật   🎁 Chi tiết Sự kiện:   🌟 Sự Kiện 1: Phần Quà Cập Nhật - Đá Hiệu Triệu 5★ x2 - Đá Hiệu Triệu Ella Hỏa/Thủy/Mộc x1     🌟 Sự Kiện 2: Tổng Xâm Lược 5★ - Thời Gian: 1/6 ~ 2/7/2021 - Danh sách Tùy Tùng Tổng Xâm Lược Teseria Hỏa: Lv60 Lucrecia Thủy: Lv60 Scar Mộc: Lv60 Teseria Hỏa: Lv100 Lucrecia Thủy: Lv100 Scar Mộc: Lv100   🎁 Lưu Ý: - Mỗi tài khoản chỉ nhận được phần thưởng 1 lần. - Vé hiệu triệu sẽ không bao gồm 1 số tùy tùng đặc biệt   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comment 0

Home