CM_Kaiser LV.20 Staff
Dec 22, 2020, 04:58 PM 139 read

Sự Kiện Chúc Mừng Năm Mới - Giáng Sinh An Lành

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Sự Kiện Chúc Mừng Năm Mới - Giáng Sinh An Lành image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   Hãy tham gia ngay Sự Kiện Chúc Mừng Năm Mới - Giáng Sinh An Lành đã chính thức thức diễn ra trong Heir of Light!!!   Tham gia sự kiện để thu về Vé May Mắn và quay Roulette Cầu Gai. Phần thưởng Mảnh Chuyển Hóa và vé Hiệu Triệu 5⭐ đang chờ các bạn đó!!!   Thời Gian: 22/12 ~ 18/1/2020   Lưu Ý: - Mỗi tài khoản chỉ nhận phần thưởng 1 lần - Phần thưởng từ sự kiện sẽ được gửi về hòm thư trong game của bạn và lưu lại trong 7 ngày.   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comment 0

Home