CM_Kaiser LV.20 Staff
Dec 8, 2020, 05:21 PM 139 read

Nhiệm Vụ Nâng Cấp Đặc Biệt Tháng 12

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Nhiệm Vụ Nâng Cấp Đặc Biệt Tháng 12  image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   🔰Nhiệm Vụ Nâng Cấp Đặc Biệt Tháng 12 đã chính thức xuất hiện trong Heir of Light!   Hoàn thành chuỗi 3 nhiệm vụ để thu về những phần thưởng giá trị trong game ngay!   🔰Thời Gian: 8/12/2020 ~ 4/1/2021   🔰Lưu Ý: - Mỗi tài khoản chỉ nhận phần thưởng sự kiện 1 lần. - Phần thưởng sẽ được gửi tới hòm thư trong game của bạn và lưu lại trong 7 ngày.   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comment 0

Home