CM_Kaiser LV.20 Staff
Dec 2, 2020, 12:31 PM 127 read

Quà Tặng Cập Nhật 5.2

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Quà Tặng Cập Nhật 5.2 image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   Đăng nhập và vào ngay trang Sự Kiện để nhận quà mừng Cập Nhật 5.2 thôi hỡi những Người Thừa Kế!   🎁 Thời gian Sự Kiện: 2/12 - 3/1/2021   🎁 Cách vào trang Sự Kiện: ①Màn Hình Chính -> Sự Kiện -> Phần Thưởng Cập Nhật ②Màn Hình Chính -> Cài Đặt Nhanh -> Phần Thưởng Cập Nhật   🎁 Chi tiết Sự kiện:   🌟 Sự Kiện 1: Phần Quà Cập Nhật - Đá Hiệu Triệu 5★ x4 - Rương Đá Thức Tỉnh Tối Thượng x5 - Rương Đá Thức Tỉnh Cao Cấp x3   🌟 Sự Kiện 2: Tổng Xâm Lược 5★ - Thời Gian: 2/12 ~ 3/1/2021 - Danh sách Tùy Tùng Tổng Xâm Lược Ignis Hỏa: Lv60 [A] Sphinx Nước: Lv60 Teresia Mộc: Lv60 Ignis Hỏa: Lv100 [A] Sphinx Nước: Lv100 Teresia Mộc: Lv100   🎁 Lưu Ý: - Mỗi tài khoản chỉ nhận được phần thưởng 1 lần. - Vé hiệu triệu sẽ không bao gồm 1 số tùy tùng đặc biệt   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comment 0

Home