CM_Kaiser LV.20 Staff
Nov 19, 2020, 07:26 PM 398 read

Sự Kiện Đăng Nhập Đặc Biệt

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Sự Kiện Đăng Nhập Đặc Biệt image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   Đừng bỏ lỡ Sự Kiện Đăng Nhập Đặc Biệt sẽ diễn ra vào cuối tuần này nhé!   Thời Gian: 20 ~ 22/11   Phần Thưởng: 20/11: Đá Hoán Cải x300+ Năng Lượng x100 21/11: Đá Hoán Cải x400+ Năng Lượng x100 22/11: Đá Hoán Cải x500+ Năng Lượng x100   Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!

Comment 1

  • Hoang Phuc LV.1 Mootie Nov 20, 2020, 11:30 PM

    Xin code đi ad ơi

1
Home