CM_Kaiser LV.20 Staff
Nov 4, 2020, 06:09 PM 548 read

Sự Kiện Đăng Nhập D-6

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Sự Kiện Đăng Nhập D-6  image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   Hãy chờ đón bản cập nhật 5.1 với sự kiện Đăng Nhập D-6 cùng Heir of Light!!!   🕔Thời Gian: 4/11 ~ 9/11 11:00~22:59   🎁Phần Thưởng: Đăng nhập hàng ngày để nhận 100 Năng Lượng + 2000 Cổ Đăng   Cùng chờ đón!!!

Comment 0

Home