CM_Kaiser LV.20 Staff
Oct 27, 2020, 01:16 PM 150 read

Siêu Sự Kiện Halloween - Đăng Nhập 14 Ngày!

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Siêu Sự Kiện Halloween - Đăng Nhập 14 Ngày! image 1

👻🎃 Siêu Sự Kiện Halloween 👻🎃!!!!   🎃Anh em đã sẵn sàng cho Sự Kiện Đăng Nhập Halloween cực đã năm này của Heir of Light chưa ạ????   🎃14 Đá Hiệu Triệu 5🌟sẽ là phần quà đăng nhập nhé! Quá đã phải không ạ!!!!   👻Thời Gian: 27/10 ~ 09/11   👻Phần Tưởng:   27/10: Đá Hiệu Triệu 5★ (DPS) x1 28/10: Đá Hiệu Triệu 5★ (Hỗ Trợ/Phục Hồi/Chịu Đòn) x1 29/10: Đá Hiệu Triệu 5★ (DPS) x1 30/10: Đá Hiệu Triệu 5★ (Hỗ Trợ/Phục Hồi/Chịu Đòn) x1 31/10: Đá Hiệu Triệu 5★ (DPS) x1 1/11: Đá Hiệu Triệu 5★ (Hỗ Trợ/Phục Hồi/Chịu Đòn) x1 2/11: Đá Hiệu Triệu 5★ (DPS) x1 3/11: Đá Hiệu Triệu 5★ (Hỗ Trợ/Phục Hồi/Chịu Đòn) x1 4/11: Đá Hiệu Triệu 5★ (DPS) x1 5/11: Đá Hiệu Triệu 5★ (Hỗ Trợ/Phục Hồi/Chịu Đòn) x1 6/11: Đá Hiệu Triệu 5★ (DPS) x1 7/11: Đá Hiệu Triệu 5★ (Hỗ Trợ/Phục Hồi/Chịu Đòn) x1 8/11: Đá Hiệu Triệu 5★ (DPS) x1 9/11: Đá Hiệu Triệu 5★ (Hỗ Trợ/Phục Hồi/Chịu Đòn) x1   👻 Lưu Ý: - Mỗi tài khoản chỉ nhận phần thưởng sự kiện 1 lần. - Phần thưởng sẽ gửi vào hòm thư và lưu lại trong 7 ngày!   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comment 0

Home