CM_Kaiser LV.20 Staff
Oct 13, 2020, 05:59 PM 156 read

Sự Kiện Hỗ Trợ Nâng Cấp

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Sự Kiện Hỗ Trợ Nâng Cấp image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   💥Sự Kiện Hỗ Trợ Nâng Cấp đã có mặt trong Heir of Light 💥   ✨Thời Gian: 13/10 ~ 16/11   ✨Chi tiết: Lần lượt hoàn thành các nhiệm vụ và thu về những set vật phẩm nâng cấp!   ✨Lưu Ý - Mở Nhiệm Vụ Sự Kiện để xem chi tiết. - Mỗi tài khoản chỉ có thể nhận Phần Thưởng Sự Kiện một lần. Phần thưởng sẽ được gửi đến Hòm thư của bạn. (lưu trong 7 ngày) - Đừng quên ấn vào nút "Nhận" để thu về phần thưởng. - Phần thưởng không được nhận sẽ biến mất. Đừng quên ấn nút "Nhận" để thu về phần thưởng. - Các sự kiện sẽ được mở ra theo thứ tự liên tiếp! - Sự Kiện Bonus! Chinh Phục Đột Kích Nhóm! - Thu về các phần thưởng dựa trên số tầng Đột Kích Nhóm mà bạn vượt qua trong thời gian sự kiện! - Mỗi tài khoản chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ một lần. - Chi tiết vui lòng xem tại: https://www.withhive.com/

  Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comment 0

Home