CM_Kaiser LV.20 Staff
Oct 6, 2020, 12:44 PM 133 read

Sự Kiện Đăng Nhập Đếm Ngược 7 Ngày

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Sự Kiện Đăng Nhập Đếm Ngược 7 Ngày image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   🔥 Bạn đã sẵn sàng cho bản cập nhật 5.0 cùng Heir of Light chưa ạ?   🔥 Hãy cùng Heir of Light đếm ngược 7 ngày cùng sự kiện đăng nhập đặc biệt hấp dẫn này nhé!   🕒 Thời Gian: 6/10 ~ 12/10   🎁 Phần Thưởng:   6/10: Vàng x40.000.000 7/10: Mảnh Hiệu Triệu Đặc Biệt x4.000 8/10: Karat x4.000 9/10: Cổ Đăng x4.000 10/10: Mảnh Chuyển Hóa Thủy/Hỏa/Mộc x400 11/10: Đá Hoán Cải x400 12/10: Đá Hiệu Triệu 3-5★ x40   Cùng chờ đón!

Comment 0

Home