CM_Kaiser LV.20 Staff
Mar 24, 2020, 12:24 PM 384 read

Phần Thưởng Cập Nhật 4.1

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Phần Thưởng Cập Nhật 4.1 image 1

  Xin chào những Người Thừa Kế!   Đăng nhập ngay để nhận quà mừng Cập Nhật 4.1 thôi hỡi những Người Thừa Kế!   🎁 Phần thưởng cập nhật 4.1:   🌟 Đá Hiệu Triệu 5★ (DPS) x2 🌟 Đá Hiệu Triệu 5★ (Chịu Đòn/Hỗ Trợ/Phục Hồi x2   🎁Thời Gian: 24/3 - Đến bản cập nhật tới.   🎁 Lưu Ý: - Mỗi tài khoản chỉ nhận được phần thưởng 1 lần. - Vé hiệu triệu sẽ không bao gồm 1 số tùy tùng đặc biệt   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comment 0

Home