CM_Kaiser LV.20 Staff
Mar 2, 2020, 05:50 PM 240 read

Sự Kiện Đặc Biệt Mừng Heir of Light 4.0

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Sự Kiện Đặc Biệt Mừng Heir of Light 4.0 image 1

  Xin chào những Người Thừa Kế!   Để chào đón bản cập nhật mới 4.0 Heir of Light xin gửi tới các bạn chuỗi Sự Kiện cực đỉnh như sau:   🔰Sự Kiện 1: Giảm Giá Cổ Đăng   🕑Thời Gian: 28/2 - 10/3   🎁Chi Tiết: Giảm giá Vé Hồi Cổ Đăng Vé Hồi 250 Cổ Đăng giảm từ 35 Karat -> 18 Karat Vé Hồi 2500 Cổ Đăng giảm từ 350 Karat -> 175 Karat   🔰Sự Kiện 2: Đăng Nhập Nhận Quà   🕑Thời Gian: 29/2 - 4/3 17:00 ~ 22:59   🎁Phần Thưởng: - 29/2: Đá Hiệu Triệu Sử Thi x10; 1000 Cổ Đăng - 1/3: 1000 Karat - 2/3: Đá Hiệu Triệu Sử Thi x10; 1000 Cổ Đăng - 3/3: 1000 Karat - 4/3: Đá Hiệu Triệu Sử Thi x10; 1000 Cổ Đăng   🔰Sự Kiện 3: Mở Toàn Bộ Hầm Ngục Thức Tỉnh   🕑Thời Gian: 2/3 - 8/3   🎁Chi Tiết: Mở toàn bộ hầm ngục Thức Tỉnh trong thời gian sự kiện.   🔰Sự Kiện 4: Bổ Trợ Toàn Thời Gian   🕑Thời Gian: 2/3 - 8/3   🎁Chi tiết: Nhân đôi lượng EXP và Vàng trong thời gian sự kiện!   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comment 0

Home