Nên thêm chế độ chơi

Game này mà thêm chế độ chơi theo lượt hay kiểu auto chess, hay cược trận đấu v.v... thì hay hơn

Nên thêm chế độ chơi
gamer158400750 gamer158400750
LV.2 Lurker 3years

Game ???? Chờ nhiệm vụ để làm

Game ???? Chờ nhiệm vụ để làm
Game ???? Chờ nhiệm vụ để làm
Karina
Karina Karina
LV.20 AWPer 3years
1
Home