CM_Miori LV.21 Staff
Dec 28, 2021, 03:26 PM 311 read

[รายละเอียด] อัปเดต 6.3.5

ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต
HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต 6.3.5 image 1

◆ อัปเดต ◆ [อัปเดตลิสต์บริวารผสม] : ลิสต์บริวารผสมมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ : สามารถรับไฮด์ [แสง] ได้โดยใช้ไฮด์ [ไฟ] 5★, ไฮด์ [น้ำ] 5★, ไฮด์ [ไม้] 5★ หรืออินอค [แสง] 4★ เป็นวัตถุดิบ : การผสมบริวารชุดนี้จะเปิดตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม (หลังการปิดปรับปรุง) จนถึงวันที่ 23 มกราคม เวลา 21:59 น.

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต 6.3.5 image 3

: ระยะเวลาสำหรับผสมบริวารชุดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้   ◆ สมดุลบริวาร ◆ : มีบริวารที่ได้รับการปรับสมดุลดังนี้:   1) สกิล [ไฮด์] : มีการเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์สกิลคอมโบของไฮด์ [ไฟ/แสง] ดังนี้

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต 6.3.5 image 5

  2) ขุมพลัง [ไฮด์] : ขุมพลัง [พิเศษ 2] ของไฮด์ [แสง] จะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปด้วยดังนี้:

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต 6.3.5 image 7

  : ขุมพลังต่อไปนี้จะถูกลบออกจากรายชื่อขุมพลัง [พิเศษ #4] ของไฮด์ [ไฟ/แสง]

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต 6.3.5 image 9

: ในกรณีที่ใช้ขุมพลังที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว ขุมพลังจะยังคงอยู่ ไม่ได้ถูกลบออก   ◆ การปรับปรุง ◆ [ปรับระดับความยากของทางน้ำปนเปื้อน (แสง/มืด) เขต 20] : ลดแต้มเติบโตของบอส ตามการปรับระดับความยากของทางน้ำปนเปื้อน (แสง/มืด) เขต 20

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต 6.3.5 image 11

  ◆ แก้ไขบั๊ก ◆ : เราพบว่าขุมพลัง [พิเศษ 4] ของอลิซ [มืด] บางส่วนหายไป และได้ทำการแก้ไขแล้ว

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต 6.3.5 image 13

Comment 0

Home