CM_Miori LV.21 Staff
Apr 12, 2020, 03:55 PM 264 read

[รายละเอียด] อัปเดต v4.1.5

ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต
HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.1.5 image 1

◆ บริวารผสมใหม่ ◆ [อัปเดตรายการผสมบริวาร] * เพิ่มบริวารผสมใหม่ 5★ มิลเดร็ด [น้ำ] * 5★ มิลเดร็ด [น้ำ] สามารถผสมได้ 1 ครั้ง ตั้งแต่ 7 เม.ย. (หลังปิดปรับปรุง) - 11 พ.ค. 22.59 น. * บริวาร 4★ สามารถผสมได้ 3 ครั้งตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.1.5 image 3

  * จำนวนครั้งในการผสมและระยะเวลาสำหรับผสมบริวารแต่ละตน:

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.1.5 image 5

  * 5★ เฮย์เลล [น้ำ] และ 5★ อีฟรีท [มืด] ไม่มีการเปลี่ยนแปลง * ระยะเวลาสำหรับการผสมอาจมีการเปลี่ยนแปลง   ◆ ปรับสมดุลบริวาร ◆ * มีการปรับสมดุลสำหรับบริวารหลายตน ดังนี้:

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.1.5 image 7

  ◆ การปรับปรุงอื่น ๆ ◆ [เพิ่มอัตราการได้รับบริวาร 5★ จากหินซัมม่อน] * อัตราการได้รับบริวาร 5★ จากหินซัมม่อนบางประเภทได้รับการปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อให้คุณสามารถได้รับบริวาร 5★ มากขึ้น * ขณะนี้คุณได้รับการการันตีว่าจะได้รับบริวาร 5★ หลังจากการซัมม่อนจำนวนหนึ่ง * อัตราการได้รับบริวาร 5★ จากหินซัมม่อนแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้   ① หินซัมม่อน ไฟ/น้ำ/ไม้

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.1.5 image 9

  ② หินซัมม่อน แสง/มืด

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.1.5 image 11

  ③ ซัมม่อนอัตรา+

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.1.5 image 13

  [เปลี่ยนค่าตะเกียงสูงสุดและระยะเวลารีชาร์จ] * ค่าตะเกียงสูงสุดต่อระดับมีการเปลี่ยนแปลง

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.1.5 image 15

  * ตะเกียงที่เพิ่มขึ้นต่อระดับมีดังนี้

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.1.5 image 17

  * เวลาในการรีชาร์จ 1 ตะเกียง ลดลงจาก 2 นาที -> 1 นาที   [รางวัลศึกล่าบอสได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรางวัลตะเกียง] * มีการเพิ่มรางวัลรายวันใหม่ตามแต้มของศึกล่าบอส * จำนวนตะเกียงที่คุณสามารถรับได้จากรางวัลรายวันมีการปรับ

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.1.5 image 19

  [แดนชำระล้าง - ลดตะเกียงที่ใช้] * ปริมาณของตะเกียงที่ใช้ในการชำระล้างลดลง

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.1.5 image 21

  * เงื่อนไขการชำระล้างสำหรับพื้นที่ 1 เปลี่ยนจาก [บริวารในสำรวจ/เทวสถาน -> บริวารทั้งหมด (ยกเว้นบริวารโปรเจคต์ร่วม)

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.1.5 image 23

  ◆ ปรับปรุงร้านค้า ◆ [ร้านค้า -> กิลด์, ชิ้นส่วนจุติลดราคา] * ราคาของชิ้นส่วนจุติที่ร้านค้า -> กิลด์ ลดลงดังนี้

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.1.5 image 25

  [เพิ่มแพ็คซัมม่อนพิเศษ (จำกัด)] * แพ็คซัมม่อนพิเศษให้คุณสามารถซื้อชิ้นส่วนซัมม่อนพิเศษได้ด้วยกะรัต * แพ็คซัมม่อนพิเศษ (จำกัด) สามารถซื้อได้จาก [ร้านค้า -> พิเศษ] * ราคาและจำกัดการซื้อของแพ็คซัมม่อนพิเศษ (จำกัด) มีดังนี้

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.1.5 image 27

  ※ แพ็คนี้จะมีจำหน่ายจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 22:59:59 น. เท่านั้น   [แพ็คซัมม่อน 3-5★ แสง/มืด อัตรา+ สิ้นสุดการขาย] * แพ็คซัมม่อน 3-5★ แสง/มืด อัตรา+ ซึ่งวางขายที่ ร้านค้า -> แพ็ค จะไม่สามารถซื้อได้แล้ว   ◆ แก้ไขบั๊ก ◆ * แก้ไขข้อผิดพลาดที่เอฟเฟกต์มึนงงของสกิลคอมโบทำงานไม่ถูกต้องเมื่อติดตั้งอวาตาร์สำหรับบริวาร 5★ อีฟรีท [ไม้/มืด]

Comment 0

Home