CM_Miori LV.21 Staff
Mar 6, 2020, 12:23 PM 644 read

[รายละเอียด] อัปเดต v4.0

ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต
HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 1

รายละเอียดอัปเดต v4.0   ◆ อัปเดต ◆ [แดนชำระล้าง] * ใช้บริวารของคุณเพื่อรับชิ้นส่วนบริวารโดยผ่านแดนชำระล้าง * แดนชำระล้างจะช่วยให้คุณได้รับชิ้นส่วนบริวารถึงแม้เมื่อคุณไม่อยู่   ■ แดนชำระล้างเบื้องต้น

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 3

① เลเวลครูเสด: Lv.36 ขึ้นไป ③ การเข้าร่วม: ใช้ตะเกียง ① วิธีเข้า: แตะที่ช่อง [แดนชำระล้าง] บนแผนที่โลก   ■ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแดนชำระล้าง

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 5
HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 6

① เลือกบริวารที่ต้องการชำระ ② จัดทีมบริวาร 4 ตนที่จะไปประกบบริวารที่เข้ารับการชำระ ③ รายละเอียดการชำระล้าง - เวลาที่เหลือ: เวลาที่ต้องใช้ในกระบวนการชำระล้างที่เหลือ - ความเร็วในการชำระ: เวลาทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการชำระล้าง 1 รอบ - จำนวนครั้งที่ชำระ: จำนวนครั้งที่ชำระไปแล้ว - แต้มเติบโต: จำนวนแต้มเติบโตรวมของบริวารทั้ง 4 ตัวที่ส่งไปประกบกระบวนการชำระล้าง - อัตราสำเร็จ: โอกาสที่จะได้รับรางวัลเมื่อกระบวนการชำระล้าง 1 ครั้งเสร็จสิ้น - ตะเกียง: จำนวนตะเกียงที่ต้องใช้ในการชำระล้าง ④ ตั้งค่าจำนวนครั้งที่ต้องการชำระล้าง ⑤ เริ่มการชำระล้าง ⑥ เรียกข้อมูลจากบันทึกการชำระล้างครั้งล่าสุด   ■ วิธีเปิดช่องแดนชำระล้าง * แดนชำระล้างแบ่งย่อยเป็น 4 พื้นที่

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 8

* เทวสถานชำระล้างจะเปิดรับทายาททุกคน * ขณะที่พื้นที่อื่น ๆ จะเปิดให้เข้าเมื่อคุณซื้อช่องแดนชำระล้างหรือแพ็คครบเครื่อง

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 10

* การซื้อช่องแดนชำระล้างต่าง ๆ จะต่างกันที่ระยะเวลา

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 12
HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 13

  * คุณสามารถซื้อเอฟเฟกต์เพิ่มช่องแดนชำระล้าง (ช่อง + 1) 1 ครั้ง (30 วัน) โดยใช้กะรัตหรือเงินสดก็ได้ ตัวอย่าง) หากคุณซื้อเอฟเฟกต์เพิ่มช่องแดนชำระล้าง (ช่อง + 1) (30 วัน) โดยใช้กะรัตแล้วคุณจะไม่สามารถซื้อด้วยเงินสดได้   ■ วิธีเล่น <ขั้นที่ 1> เลือกบริวารที่ต้องการชำระ

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 15

- เลือกตัวบริวารที่ต้องการชำระ แต่ละพื้นที่จะกำหนดรายละเอียดบริวารที่ชำระได้เอาไว้ตาม [การจุติ ธาตุและตัวบริวารเอง] เอาไว้ - ถ้าคุณซื้อแพ็คครบเครื่อง ระดับการจุติที่กำหนดเป็นเกณฑ์ไว้จะลดลง 1 ระดับ

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 17

  <ขั้นที่ 2> เลือกบริวาร 4 ตัวที่จะส่งไปกับการชำระล้าง

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 19

- บริวารที่ติดตั้งจะไม่สามารถใช้งานในโหมดอื่นได้ ยกเว้นใช้เป็นทีม DEF - [ความเร็วในการชำระล้าง & อัตราสำเร็จ] จะขึ้นอยู่กับแต้มเติบโตรวมของทีมบริวารที่ส่งไป - ถ้าอัตราสำเร็จเป็น 0% คุณจะไม่สามารถเริ่มการชำระล้างได้   ※ คำแนะนำจากมือโปรฯ ※ - ถ้าบริวารที่อยู่ระหว่างการชำระล้าง มีธาตุที่แพ้ทางบริวารที่จัดไปประกบ ความเร็วในการชำระจะเพิ่มขึ้น - ถ้าไม่มีบริวาร DPS ในทีมที่ส่งไปประกบ ความเร็วในการชำระจะลดลง - ถ้าไม่มีบริวาร DPS ในทีมที่ส่งไปประกบ อัตราสำเร็จจะลดลง   <ขั้นที่ 3> ตั้งจำนวนครั้งที่ต้องการชำระ

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 21

- คุณสามารถชำระล้างขั้นต่ำได้ที่ 10 ครั้ง และสูงสุดเท่ากับจำนวนการสู้ซ้ำที่คุณทำได้ - จำนวนการสู้ซ้ำจะขึ้นอยู่กับเลเวลและแพ็คลิมิเต็ดที่คุณมี - เมื่อคุณแตะที่ [MAX] เกมจะตั้งจำนวนการชำระล้างเป็นค่าสูงสุดโดยอัตโนมัติ   <ขั้นที่ 4> ตรวจสอบตะเกียงที่ต้องใช้แล้วกดปุ่ม [เริ่มการชำระล้าง]

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 23

- การชำระล้าง 1 ครั้งต้องใช้ 6 ตะเกียง ดังนั้นโปรดตรวจสอบตะเกียงที่ต้องใช้แล้วกดปุ่ม [เริ่มการชำระล้าง] - อย่าลืมตรวจสอบอัตราสำเร็จด้วยนะคะ! เพราะตะเกียงที่ต้องใช้จะถูกหักไว้ล่วงหน้า! ※ เอฟเฟกต์ลดจำนวนตะเกียงที่ต้องใช้จากแพ็คสู้ซ้ำ II และแพ็คครบเครื่องจะไม่สามารถลดจำนวนตะเกียงที่ต้องใช้ในการชำระล้างได้   <ขั้นที่ 5> อ่านคำแนะนำแล้วแตะปุ่ม [ใช่]

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 25

- เมื่อคุณยุติการชำระล้าง คุณจะได้รับตะเกียงคืนเพียง 50% ของตะเกียงที่เหลือ   ■ รางวัล

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 27

- เมื่อกระบวนการชำระล้างเสร็จสิ้น คุณสามารถแตะรับรางวัลได้ที่ไอคอนบริวารบนบนช่องแดนชำระล้างที่ใช้ - หากคุณยุติการชำระล้างก่อนกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับรางวัลจากการชำระครั้งที่สำเร็จเท่านั้น - เกมจะสุ่มรางวัลการชำระล้างให้จากรางวัลดังต่อไปนี้

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 29

* ชิ้นส่วนจุติที่ได้รับจะเป็นธาตุเดียวกับบริวารที่คุณต้องการชำระ * คุณสามารถขอรับวัตถุดิบสร้างตามธาตุของบริวารที่คุณชำระ วัตถุดิบสร้างที่คุณได้รับจะเป็น [ไฟ/น้ำ/ไม้] หรือ [แสง/มืด] ตัวอย่าง) เมื่อคุณชำระ อันโคว์ [ไฟ] ▶ คุณจะได้รับ 1 เอมเบอร์, คริสตัลน้ำแข็ง หรือคินดลิ่ง * เอฟเฟกต์ชิ้นส่วนซัมม่อนสองเท่า ของแพ็คชิ้นส่วนซัมม่อนสองเท่า และแพ็คครบเครื่องสามารถใช้ได้กับแดนชำระล้าง (ไม่รวมชิ้นส่วนจุติ และชิ้นส่วนสกิลบัน (ทั่วไป))   [เพิ่ม 2 บริวาร 5★ ใหม่ โปรเจคต์ร่วม Summoners War Collaboration] * เพิ่มบริวาร 5★ อีฟรีท และ ออราเคิลโปรเจคต์ร่วม Summoners War collaboration   ■ 5★ อีฟรีท

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 31
HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 32
HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 33
HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 34
HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 35

  ■ 5★ ออราเคิล

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 37
HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 38
HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 39
HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 40
HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 41

* 5★ อีฟรีท และออราเคิล ถูกเพิ่มเข้าไปในหินซัมม่อนและฟิวชั่น * 5★ อีฟรีท และออราเคิล ถูกเพิ่มไปยังซัมม่อนอัตรา+ * บริวารสำหรับซัมม่อนอัตรา+ แสดงลิสต์อยู่ด้านล่าง:

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 43

* บริวารโปรเจคต์ร่วมจำกัดระยะเวลา 3 เดือนหลังจากการอัปเดต   [โปรเจคต์ร่วม Summoners War เพิ่มบริวารผสมใหม่] > เพื่อเป็นการฉลองโปรเจคต์ร่วม Summoners War อีฟรีท [มืด] จะเพิ่มเข้ามาในลิสต์บริวารผสมใหม่ "> อีฟรีท [มืด] สามารถผสมได้ตั้งแต่ 26 ก.พ. (หลังปิดปรับปรุง) - 25 พ.ค. 22.59 น. > อีฟรีท [มืด] สามารถผสมได้ 1 ครั้ง (ตลอดช่วงระยะเวลา)" > บริวาร 4★ สามารถผสมได้ 3 ครั้งตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 45

> จำนวนครั้งในการผสมและระยะเวลาสำหรับผสมบริวารแต่ละตน:

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 47

* เฮย์เลล [น้ำ] ไม่มีการเปลี่ยนแปลง * ระยะเวลาสำหรับการผสมอาจมีการเปลี่ยนแปลง   [ปรับปรุงระบบจุติ] > ระบบจุติได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยการขยายระดับการจุติและวิธีการใหม่ในการจุติบริวาร   ■ รายละเอียดการปรับปรุงระบบจุติ

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 49

  ■ ขยายระดับการจุติ > ระดับจุติสำหรับบริวาร 4★และ 5★ เพิ่มขึ้นจากระดับ 5 เป็นระดับ 10 > เลเวลสูงสุดถูกเพิ่มเป็น 80 เนื่องจากการขยายระดับการจุติ จำนวน EXP ที่ต้องใช้ในการเพิ่มเลเวลแสดงไว้ด้านล่าง

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 51

  ■ ค่าสถานะเพิ่มเติมจากการขยายระดับจุติ > ค่าสถานะจะแตกต่างกันไปตามเกรดตั้งต้นของบริวารและประเภทของบริวาร (ฟาร์มได้ / ฟาร์มไม่ได้)   1. ค่าสถานะ (ATK/DEF/HP) ต่อระดับจุติ

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 53

  2. ค่าสถานะพิเศษต่อระดับจุติ การเพิ่มของค่าสถานะพิเศษจะแตกต่างกันไปตามประเภทของค่าสถานะที่ได้รับจนถึงจุติ 5 ค่าสถานะเพิ่มเติมที่เพิ่มขึ้นจากการจุติสามารถดูได้จากเมนู บริวาร > อัปเกรด > จุติ

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 55

* โปรดทราบว่าจะไม่รวมบริวารบางตน (ไฮด์ [น้ำ], [A] สฟิงซ์ [ไม้] และอื่น ๆ )   ■ วัตถุดิบและวิธีการจุติ > จำเป็นต้องมี EXP จุติ ถึงที่ต้องการจึงจะสามารถจุติเพิ่มขึ้น 1 ขั้น ① สามารถจุติได้ที่แท็บจุติโดยคลิกที่บริวาร → อัปเกรด → จุติ

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 57

② เลือกวัตถุดิบเพื่อดึง EXP จุติ

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 59

> EXP จุติจะถูกดึงออกตามเกรดตั้งต้นของบริวาร เมื่อใช้บริวารตนเดียวกันและธาตุเดียวกันเป็นวัตถุดิบจุติ

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 61

> เลือกจำนวนวัตถุดิบจุติเพื่อให้แน่ใจว่ามีค่า EXP พอสำหรับจุติ   ③ คลิกที่ "จุติ" เมื่อถึง EXP กำหนดแล้ว

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 63

> เมื่อถึง EXP จุติ ถึงที่จำเป็นแล้วต้องใช้โกลด์เพื่อเพิ่มระดับจุติ * EXP จุติที่เกินหลังจากจุติแล้วสามารถนำใช้สำหรับการจุติระดับต่อไปได้ "ตัวอย่าง เมื่อดึง EXP จุติเกินจากบลาวัทสกี้ [น้ำ] = 546 EXP จุติ เมื่อจุติบลาวัทสกี้ [น้ำ] ขั้น 1 ซึ่งต้องใช้ 100 EXP จุติ ดังนั้นคุณจะเหลือ 446 EXP จุติ สำหรับบลาวัทสกี้ [น้ำ] ซึ่งสามารถใช้ในการจุติขั้น 2 ได้"   ■ EXP จุติ และโกลด์ที่ใช้ในการจุติ > ค่าใช้จ่ายของ EXP จุติ และโกลด์ที่ใช้ในการจุติแต่ละขั้น > จุติ 6 ~ จุติ 10 สำหรับบริวาร 5★ ที่ไม่สามารถฟาร์มได้ในด่านสำรวจ/เทวสถานจะต้องใช้ EXP จุติมากขึ้น > รายละเอียดค่าใช้จ่ายของ EXP จุติ และโกลด์ที่ใช้ในการจุติแต่ละขั้น   ① บริวาร 3★

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 65

  ② บริวาร 4★

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 67

  ③ บริวาร 5★ (ที่ไม่สามารถฟาร์มได้ในด่านสำรวจ/เทวสถาน)

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 69

  ④ บริวาร 5★ (ที่สามารถฟาร์มได้ในด่านสำรวจ/เทวสถาน)

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 71

  ■ การปรับค่า EXP จุติ สำหรับผู้เล่นที่จุติก่อนการปรับปรุงระบบจุติ

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 73

> EXP จุติเพิ่มเติมจะมอบให้กับบริวารที่ได้รับการจุติก่อนการอัปเดตตามเกรดตั้งต้น และระดับจุติเนื่องจากการปรับปรุงระบบจุติ   ■ ค่าสถานะที่เปลี่ยนแปลงของบริวาร 5★ แสง/มืด > ค่าสถานะ ATK / DEF / HP สำหรับจุติ 1 ~ 5 ของบริวาร 5★ แสง/มืด ที่สามารถฟาร์มได้ในด่านสำรวจ/เทวสถานได้เปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไว้ด้านล่าง > ค่าสถานะ ATK / DEF / HP สำหรับจุติ 1 ~ 4 ลดลงเล็กน้อย > ค่าสถานะ ATK / DEF / HP สำหรับจุติ 5 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย : ค่าสถานะพิเศษที่ถูกปลดล็อกเมื่อจุติ 5

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 75

  ■ เพิ่มข้อจำกัดของเอฟเฟกต์สัมพันธ์ต่อระดับจุติ > คุณสมบัติในการจำกัดเอฟเฟกต์สัมพันธ์ของบริวารที่มีระดับจุติต่ำกว่าเมื่อความแตกต่างระหว่างบริวาร 2 ตนมากกว่าหรือเท่ากับ 4 > การจำกัดเอฟเฟกต์สัมพันธ์ใหม่จะใช้เฉพาะในโหมดและเอฟเฟกต์สัมพันธ์ต่อไปนี้

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 77

* ตัวอย่าง - สปิเกล [ไฟ] จุติ 6 vs อันโคว์ [น้ำ] จุติ 10 - เอฟเฟกต์สัมพันธ์ลด SPD ของสปิเกล [ไฟ] จะไม่สามารถใช้ได้กับอันโคว์ [น้ำ]   [ปรับปรุงระบบอำนวยความสะดวกและซัมม่อนบริวาร [แสง/มืด]] ① เพิ่มซัมม่อนพิเศษ 3~5★ แสง/มืด

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 79

> "ซัมม่อนพิเศษ 3~5★ แสง/มืด" ที่ซึ่งคุณสามารถเลือกบริวาร 5★ แสง/มืด 4 ตน ที่คุณต้องการซัมม่อนได้ (ไม่รวมบริวารจากโปรเจคต์ร่วมก่อนหน้านี้) > ใช้หินซัมม่อนพิเศษ 3~5★ แสง/มืด x 2 เพื่อซัมม่อนพิเศษ 3~5★ แสง/มืด 1 ครั้ง ซัมม่อนพิเศษมีโอกาสสูงที่จะได้รับบริวาร 5★ ที่เลือกมากกว่าหินซัมม่อนปกติ (ไม่สามารถใช้หินซัมม่อนพิเศษ 3~5★ แสง/มืด (อัตรา+) สำหรับการซัมม่อนพิเศษ)   ② เพิ่ม "ซัมม่อน 10 ครั้ง" สำหรับหินซัมม่อนพิเศษ 3~5★ แสง/มืด > "ซัมม่อน 10 ครั้ง" สามารถใช้งานได้ที่ ซัมม่อน → หินซัมม่อนพิเศษ 3~5★ แสง/มืด   [เปลี่ยนแปลงบริวารในศึกมหาพิบัติ] > บริวารในศึกมหาพิบัติมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไว้ด้านล่าง > สิทธิ์การเข้า, ตะเกียง และรางวัลไม่มีการเปลี่ยนแปลง

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 81

> ระยะเวลาศึกมหาพิบัติ : หลังอัปเดต 4.0 ~ 22 มี.ค. เวลา 22:59 น.   [เพิ่มความยากของหอคอยอับบาดันและปรับปรุงคุณสมบัติ] > ความยากของหอคอยอับบาดันชั้นสูงในระดับนรกนั้นเพิ่มขึ้นและมีการปรับปรุงคุณสมบัติต่าง ๆ   ① เพิ่มระดับความยากหอคอยอับบาดับระดับนรกถึง 80 ชั้น > เพิ่มระดับความยากหอคอยอับบาดับระดับนรกจากชั้น 60 ถึง 80 > จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อเข้าสู่ชั้น 70 และ 80

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 83

  ② เพิ่ม "จำกัดเวลา" สำหรับความยากระดับนรก > ระบบ "จำกัดเวลา" ได้ถูกเพิ่มสำหรับความยากระดับนรก โดยจะทำให้คุณแพ้โดยอัตโนมัติในการต่อสู้เมื่อไม่สามารถจัดการศัตรูได้ในเวลาที่กำหนด

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 85

  ③ แก้ไขคำอธิบายสกิลของรูปปั้น > คำอธิบายสกิลของสกิลที่ใช้โดยรูปปั้นในอับบาดัน ซึ่งเป็นคำสาปรูปปั้นได้รับการแก้ไขเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม   ◆ ปรับสมดุลบริวาร ◆ [แก้ไขคำอธิบายขุมพลังสำหรับ วัลคีรี่ [ไม้]]

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 87

> คำอธิบายสกิลของขุมพลัง พิเศษ #2 ของ วัลคีรี่ [ไม้] ได้รับการแก้ไขเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม   [แก้ไขสกิลเอฟเฟกต์]

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 89

> สกิลเอฟเฟกต์และสกิลติดตัวมีการเปลี่ยนแปลง   [ปรับปรุงค่าสถานะจุติของลูเครเซีย] > ค่าสถานะพื้นฐานของลูเครเซียทุกธาตุเมื่อจุติได้รับการปรับปรุง

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 91
HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 92

  [ปรับปรุงค่าสถานะจุติและขุมพลังของบริวาร 4★ บางตน] * ค่าสถานะจุติและขุมพลังของบริวาร 4★ ต่อไปนี้ได้รับการปรับปรุง

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 94

  ◆ ปรับปรุงอื่น ๆ ◆ [ขยายความจุสูงสุดของทรัพยากร]

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 96

> ความจุสูงสุดของตะเกียง, ตั๋ว PvP, คำเชิญ, ชิ้นส่วนบริวาร และหินซัมม่อนเพิ่มขึ้น   [ปรับปรุงจำนวนการสร้างซัมม่อนเลือกและลิสต์บริวารที่เลือกได้] ① ปรับจำนวนการสร้างซัมม่อนเลือก

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 98

: เพิ่มขีดจำกัดการสร้างซัมม่อนเลือก   ② เพิ่มลิสต์บริวารที่สามารถเลือกได้ในซัมม่อนเลือก 5★ : ลิสต์บริวารที่สามารถเลือกได้จากซัมม่อนเลือก 5★ ไฟ/น้ำ/ไม้ และซัมม่อนเลือก 5★ แสง/มืด ถูกขยายเพิ่มไปถึงบริวารทั้งหมด (ไม่รวมบริวารจากโปรเจคต์ร่วมก่อนการอัปเดต 4.0)   [ปรับปรุงรางวัลศึกถล่มหอคอย] > ชิ้นส่วนบริวารโปรเจคต์ร่วมสามารถหาได้จากรางวัลศึกถล่มหอคอยแล้ว   [เพิ่มระดับเอฟเฟกต์คลาสสะสม/คลังข้อมูล] > เนื่องจากการขยายระดับจุติของบริวาร 4★ & 5★ คลังข้อมูลและเอฟเฟกต์คลาสสะสมจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไว้ด้านล่าง   ① เพิ่มรายละเอียดตามเลเวลของบริวารในคลังข้อมูล : บริวาร 4★ & 5★ เพิ่มรายละเอียดเลเวล 72/74/76/78/80 ในแท็บ [เลเวล]   ② ขยายระดับเอฟเฟกต์คลาสสะสม

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 100

> เพิ่มระดับเอฟเฟกต์คลาสสะสมสูงสุดเป็นระดับ 15 สำหรับบริวาร 4★ & 5★   [ขยายช่องเก็บบริวารในระหว่างการซัมม่อน] > ตอนนี้คุณสามารถช่องเก็บบริวารของคุณในระหว่างการซัมม่อน 10 ครั้ง / ซัมม่อน 10+1 เมื่อเกินจำนวนช่องเก็บบริวารของคุณ   [ปรับปรุงข้อความประกาศ/ดันเจี้ยนกิลด์] > ประกาศเกี่ยวกับกิลด์ดันเจี้ยนในวันอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลง > คำแนะนำจะปรากฏขึ้นเหมือนกันเมื่อพยายามดูอันดับในวันอาทิตย์โดยคลิกที่ [โถงเกียรติยศ → ดันเจี้ยนกิลด์]   [แก้ไขไฮไลท์ไอคอนบริวารในแท็บปลุกพลัง] > ไฮไลต์ไอคอนได้รับการเปลี่ยนเพื่อเน้นเฉพาะขั้นตอนปลุกพลังขั้นต่อไปในแท็บปลุกพลัง   [ปรับปรุงการแสดงผลระยะเวลาบัฟ]

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 102

> ระยะเวลาบัฟได้รับการปรับปรุงให้แสดง [วัน: ชั่วโมง: นาที]   [เพิ่มการเชื่อมต่อกับ Apple ID]

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 104

> เพิ่มตัวเลือกสำหรับผู้เล่นที่มีอุปกรณ์ iOS (iOS 13 ขึ้นไป) สามารถเชื่อมโยงบัญชีของพวกเขากับ Apple ID > คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับ Apple ID แม้ว่าคุณได้เชื่อมโยงบัญชีของคุณกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ แล้ว (Hive, Google, ฯลฯ )   [เปลี่ยนแปลงรางวัลภารกิจ 7 วันสุดเจ๋งสำหรับทายาทหน้าใหม่!] > รางวัลสุดท้ายสำหรับภารกิจ 7 วันสุดเจ๋งสำหรับทายาทหน้าใหม่! มีการเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 106

  [เปลี่ยนไอคอนในแผนที่โลก]

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 108

> ไอคอนศึกล่าบอส และปาร์ตี้ศึกล่าบอส ได้ถูกรวมเข้ากับไอคอนล่าบอส   อัปเดตร้านค้า [ปรับปรุงรีชาร์จตะเกียง]

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 110

* เพิ่ม "รีชาร์จ 2,500 ตะเกียง" เพื่อความสะดวกในการรีชาร์จตะเกียง   [แพ็คเลือกบริวารใหม่] * แพ็คใหม่สำหรับบริวาร 5★ อีฟรีท และออราเคิลมาแล้ว * สามารถซื้อได้ 3 ครั้งในช่วงระยะเวลาที่กำหนด (ไปที่แพ็ค) ▶ ไอเท็ม

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 112

  [แพ็คชิ้นส่วนจุติ]

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 114

* แพ็คชิ้นส่วนพร้อมใช้งานแล้ว ราคาและจำนวนไอเท็มจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณซื้อแพ็คนี้ * คุณสามารถซื้อแพ็คนี้ตามลำดับต่อเนื่องกันเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่ซื้อ ตัวอย่าง) การซื้อครั้งแรก → การสั่งซื้อครั้งที่สอง → การซื้อครั้งแรกและครั้งที่สอง → การซื้อครั้งที่สาม * รอบการซื้อจะถูกรีเซ็ตเวลา 23.00 น. ทุกวัน ราคาและไอเท็มจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นรอบการซื้อครั้งแรก ▶ ไอเท็ม

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 116

  [ข้อเสนอชิ้นส่วนจุติใหม่] * ข้อเสนอชิ้นส่วนจุติใหม่มีวางจำหน่ายแล้วที่ ร้านค้า → แท็บแต้มเกียรติยศ / กิลด์ / ปาร์ตี้ * ราคาและขีดจำกัดการซื้อ:

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 118

  [สิทธิพิเศษแพ็คครบเครื่องใหม่]

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 120

* เพิ่มสิทธิพิเศษใหม่ในแพ็คครับเครื่องเพื่อรองรับการอัปเดตแดนชำระล้าง * สิทธิพิเศษเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง   * สิทธิพิเศษใหม่ > เพิ่มช่องในแดนชำระล้าง +1 > ลดเงื่อนไขจุติในการเข้าแดนชำระล้าง 1 ขั้น > เพิ่มชิ้นส่วนจากแดนชำระล้างเป็น 2 เท่า * นอกเหนือจากสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้น แพ็คครบเครื่องได้ถูกย้ายจากแท็บ ลิมิตเต็ดแพ็ค ไปยังแท็บพิเศษใหม่   [ปรับปรุงไอเท็มแพ็ค] * ปรับเพิ่มไอเท็มในหลายแพ็ค   ■ แพ็คซัมม่อน 3-5★ แสง/มืด (ร้านค้า → แพ็ค) * ชิ้นส่วนถูกแทนที่ด้วยหินซัมม่อนทั้งหมดด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้น ไอเท็มอื่น ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 122

  ■ แพ็คซัมม่อนพิเศษ และแพ็คซัมม่อน 3-5★ แสง/มืด (ร้านค้า → แพ็ค)

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 124

* จำนวนชิ้นส่วน และหินซัมม่อนเพิ่มขึ้น ไอเท็มอื่น ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง   ■ แพ็คซัมม่อนพิเศษ/สนธยา/บริบูรณ์ (ล็อบบี้ → แพ็ค)

HEIR OF LIGHT (TH): ตัวอย่างและรายละเอียดการอัปเดต - [รายละเอียด] อัปเดต v4.0 image 126

* จำนวนชิ้นส่วน และหินซัมม่อนเพิ่มขึ้น ไอเท็มอื่น ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง   [เปลี่ยนแปลงลิสต์บริวารของหินซัมม่อน 3~5★ (อัตรา+)] > เปลี่ยนแปลงลิสต์บริวารของหินซัมม่อน 3~5★ (อัตรา+) เป็น นูว์, อีฟรีท และออราเคิล   [อีฟรีท และออราเคิล ในซัมม่อนเลือก 5★] > อีฟรีท และออราเคิลถูกเพิ่มในซัมม่อนเลือก 5★ จากแพ็คบริบูรณ์   ◆ แก้ไขบั๊ก ◆ > ปัญหาที่เกียร์ของบริวารจะไม่สลับหลังจากคลิกแท็บ "ข้อมูลบริวาร" และ "ฟิวชั่น" ได้รับการแก้ไขแล้ว > ปัญหาที่ข้อความคำอธิบายสกิลของสกิลบันแสดงเป็น "ว่างเปล่า" เมื่อคลิกรางวัลสกิลบันในลิสต์รางวัลโหมดสำรวจได้รับการแก้ไขแล้ว > ปัญหาการแสดงผลสกิลของ [A] ลูเซียน นกฮัมมิ่งเบิร์ดโผบิน ได้รับการแก้ไขแล้ว > ปัญหาที่การสู้ซ้ำอัตโนมัติจะเริ่มผิดปกติในศึกถล่มหอคอย หลังจากเข้าสู่ศึกถล่มหอคอยอีกครั้งเนื่องจากศึกถล่มหอคอยถูกรีเซ็ทได้รับการแก้ไขแล้ว > ปัญหาที่บริวารจะวาร์ปไปยังบอสในระหว่างบทสนทนาเมื่อเข้าสู่คัทซีนเมื่อ [เอฟเฟกต์เริ่มต่อสู้ ปิด] ได้รับการแก้ไขแล้ว > ปัญหาการแสดงผลบางส่วนในหน้ารางวัลประจำสัปดาห์ & รางวัลซีซั่นในโกลบอลอินฟินิี้ PvP ได้รับการแก้ไขแล้ว > ปัญหาที่ปุ่ม "สูง" ในตัวเลือก [อัตราการรีเฟรชหน้าจอ] จะไฮไลท์เมื่อเลือกในตัวเลือกได้รับการแก้ไข > ปัญหาที่ภาษาของเกมจะเปลี่ยนเป็น VN / TH เมื่อเปลี่ยนภาษาของอุปกรณ์เป็น VN / TH ได้รับการแก้ไขแล้ว > ปัญหาที่ข้อความศึกพิชิตบอสแสดงขนาดที่เล็กลงสำหรับบางภาษาได้รับการแก้ไขแล้ว > ปัญหาที่ UI ในล็อบบี้ (กล่องจดหมาย, แชท ฯลฯ ) จะตอบสนองเมื่อคลิกที่ด้านบนในหน้าจอเสริมพลังสำหรับบางอุปกรณ์ได้รับการแก้ไขแล้ว > ปัญหาที่ลิสต์ด่านสำรวจจะแสดงหลังจากเข้าสู่โหมดสำรวจจากล็อบบี้ได้รับการแก้ไขแล้ว > ปัญหาที่เอฟเฟกต์คลาสสะสมแสดงค่าสถานะผิดปกติสำหรับอุปกรณ์ iOS ในบางภาษาและบางประเทศได้รับการแก้ไขแล้ว > ปัญหาที่บริวารจะได้รับความเสียหายแม้มี [โล่] ในบางสถานการณ์ได้รับการแก้ไขแล้ว > ปัญหาที่ผู้เล่นบางคนในกลุ่มสามารถเข้าร่วมในการจัดอันดับที่จำกัดได้รับการแก้ไขแล้ว

Comment 0

Home