CM_Miori LV.21 Staff
Apr 9, 2021, 08:02 PM 199 read

[กิจกรรม] ล็อกอินพิเศษ เทศกาลวันสงกรานต์

กิจกรรม
HEIR OF LIGHT (TH): กิจกรรม - [กิจกรรม] ล็อกอินพิเศษ เทศกาลวันสงกรานต์ image 1

❤️ สวัสดีค่ะ เหล่าทายาททั้งหลาย ❤️   😀 วันนี้แอดก็มีกิจกรรมล็อกอินพิเศษ เทศกาลวันสงกรานต์ มามอบของรางวัลมากมายให้เหล่าทายาทกันเหมือนเดิมนะคะ   ⭐️ กิจกรรมล็อกอินพิเศษ เทศกาลวันสงกรานต์ 🚨 ระยะเวลากิจกรรม: 10 เม.ย. ~ 16 เม.ย. 💖 เพียงล็อกอินเข้าเกมในช่วงเวลากิจกรรมก็รับของรางวัลไปเลย 🗨️ 10 เม.ย. : หินซัมม่อน 3~5★ น้ำ x 30 + ตะเกียง x 3,000 + พลังงาน x 100 🗨️ 11 เม.ย. : หีบหินธาตุขั้นสูง x 3 + ตะเกียง x 3,000 + พลังงาน x 100 🗨️ 12 เม.ย. : หินซัมม่อน 3~5★ น้ำ x 30 + ตะเกียง x 3,000 + พลังงาน x 100 🗨️ 13 เม.ย. : หีบหินธาตุชั้นเลิศ x 3 + ตะเกียง x 3,000 + พลังงาน x 100 🗨️ 14 เม.ย. : หินซัมม่อน 3~5★ น้ำ x 30 + ตะเกียง x 3,000 + พลังงาน x 100 🗨️ 15 เม.ย. : หีบหินธาตุชั้นเลิศ x 3 + ตะเกียง x 3,000 + พลังงาน x 100 🗨️ 16 เม.ย. : หินซัมม่อน 3~5★ น้ำ x 30 + ชิ้นส่วนจุติ ไฟ/น้ำ/ไม้ x 300 + พลังงาน x 100   🚨 หมายเหตุ 🚨 💬 ผู้เล่นต้องเข้าภายในช่วงระยะเวลากิจกรรมเพื่อรับของรางวัล 💬 รางวัลกิจกรรมสามารถรับได้เพียงครั้งเดียวต่อไอดี 💬 รางวัลกิจกรรมจะถูกส่งไปที่กล่องจดหมายของคุณ (เก็บไว้ระยะเวลา 7 วัน)   💬 ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลก์ กดแชร์ และชวนเพื่อน ๆ ของเหล่าทายาทเข้ามาร่วมผจญภัยกันเยอะ ๆ นะคะ   💖 ขอบคุณค่ะ 💖   #HeirofLight #REBOOT #HeirofLightThailand #HeirofLightTH #GAMEVILTH ----------------------------------------------

Comment 0

Home