CM_Heylel LV.20 GameManager
Apr 29, 2020, 09:25 AM 944 read

[Event] Share Your Tips & Guides Event #5: Gear Dungeon (4/28 ~ 5/6 CST)

Event
HEIR OF LIGHT: Event - [Event] Share Your Tips & Guides Event #5: Gear Dungeon (4/28 ~ 5/6 CST) image 1

  Greetings Heirs,   To help new and fellow Heirs enjoy the game, CM_Heylel is back with another Tips & Guides Event! This time, it is about conquering the newly added Gear Dungeon Floor 13 ~ 15! What are some tips on clearing Gear Dungeon Floor 13, 14, and 15? Share your own tips & guide about the Gear Dungeon, receive participation rewards, and win a chance to win 2,000 Karats! Top 5 Karat Tip & Guide will be rewarded with 2,000 Karats!   🔸Event Date: 4/28 ~ 5/6 CST   🔸Event Details: Share your own tip and guide on how to conquer Gear Dungeon Floor 13, 14, or 15! All participants will receive participation reward and Top 5 Tips will be rewarded with 2,000 Karats Top 5 Karat tip will be selected by CM_Heylel   Gear Dungeon Tips & Guide Board: https://moot.us/lounges/178/boards/1555

  🔸How to participate: 1. All participants must write and post their tips & guides about how to conquer Gear Dungeon Floor 13, 14, or 15 on Moot. 2. All Tips & Guides must be posted in the "Gear Dungeon Tips & Guides" section on Moot in order to participate in the event. 3. All users must include their user info, In-game name, Server, and PID in their post. 4. EN language is preferred but other languages are acceptable 5. Tips & guides must be about how to you personally cleared Gear Dungeon Floor 13, 14, or 15.   🔸Event Rewards: > Participation Reward: 2,000 Valors >5 Best Tips & Guides selected by CM_Heylel: 2,000 Karats   🔸Event Reward Date: 5/7 ~ 5/8 CST   🔸Disclaimer: ★ Fail to provide user information may cause a delay in receiving rewards ★ Copying Tips from other users or online may cause disqualification ★ Participation will only count towards a post that is posted only on the Tips section on Moot. ★This event is limited to US/EU/SEA Server Users   -CM_Heylel

Comment 1

 • gamer798775623 LV.2 Lurker May 5, 2020, 08:38 PM

  Heide f13 for you.

  Giai đoạn hiện tại thì đánh hầm ngục heide tầng 13 là lựa chọn tối ưu về số cổ đăng sử dụng, thưởng vàng và trang bị cũng như thời gian vượt qua màn.

  Để có 1 đội hình tối ưu thì các bạn nên nâng tank rakshasa 4 sao hệ thủy với thức tỉnh 4 để tăng 40% sát thương. Ifrit dark thức tỉnh 4 lấy nội tại phá def khi dính đòn crit (chỉ cần cấp 60 là đủ). 1dps chính nếu bạn đủ dame để kết thúc boss chỉ với 1 combo (lúc này còn 1slot bạn sẽ lấy tướng kích thêm dame cho dps chính) nếu không thì phải 2 dps. Các bạn lưu ý khóa không cho tank và ifrit dark xuất chiêu.

  Ví dụ team của tôi đánh heide f13

  PID: 10020785963
  IGN: VIEphàmnhân
  Sever: SEA

1
Home