CM_Kaiser LV.19 Sage
Jan 3, 2020, 07:49 PM 247 read

[Sự Kiện] Giảm Phí Tiến Vào Tổng Xâm Lược

Heir of MEME
HEIR OF LIGHT: Heir of MEME - [Sự Kiện] Giảm Phí Tiến Vào Tổng Xâm Lược image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   Đừng bỏ lỡ Sự Kiện "Giảm Phí Tiến Vào Tổng Xâm Lược" sẽ diễn ra vào hai ngày cuối tuần này nhé!   🔰Chi tiết Sự kiện: Giảm Cổ Đăng khi tiến vào Tổng Xâm Lược   🕐 Thời Gian: - 04/01 - 05/01 10:00 - 22:00 (Giờ Server)   Chúc các cuối tuần vui vẻ  

Comment 0

Home